Näringsliv och arbete

Vårt näringsliv ska bidra till arbetstillfällen och utveckling av våra viktiga näringar inom turism och gröna näringar.

Vi har stor potential att gå före i arbetet mot ett modernt och hållbart samhälle, och våra företag ska få de bästa förutsättningarna för det.

Vi vill också fortsätta att arbeta med att främja de kulturella och kreativa näringarna så att fler kan försörja sig på det. Vårt län ska vara attraktivt för kulturarbetare att bo och verka i.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: