Saepmie

Vår region är en del av Saepmie och det ska märkas.

från Staare 2018

Regionen som förvaltningsregion ska alltid inkludera den samiska befolkningen i frågor som rör dem. Oavsett om det handlar om näringsliv, hälsa eller kultur. Vi vill arbeta för att stärka det sydsamiska kulturcentret Gaaltije så att det kan bli ett nationellt centrum för sydsamisk kultur. 

Vår region är en del av Saepmie och det ska märkas.