Nya näringar & hållbara företag

Vi kommer att jobba för företagande som präglas av samhällsentreprenörskap, där social hänsyn och samhällsansvar är lika viktigt som ekonomisk vinst.

  • Kvinnors företagande, sociala företag och miljödriven näringslivsutveckling ska stärkas.
  • Utvalda branscher ska stödjas i förädling och marknadsföring av sina miljöprodukter.
  • Den offentliga sektorn ska driva på i en hållbar och innovativ riktning. Regionen ska fungera som testbädd.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: