Hälso-och sjukvård

Hälso-och sjukvård

Som invånare i Jämtland Härjedalen ska du snabbt kunna få tillgång till den vård du behöver, oavsett om det är rådgivning via internet, besök hos läkare eller samtal med kurator eller psykolog. Att inte behöva vård över huvud taget är bäst, därför vill vi också arbeta mer förebyggande med folkhälsa.
I Region Jämtland Härjedalen, med sina stora avstånd, är det svårt för alla invånare att kunna nå sjukvården på kort tid och utan långa resor. Mycket kan göras med hjälp av distansteknik, därför vill vi utöka och underlätta användningen av fler resfria lösningar. Vi vill arbeta mer med de möjligheter digitaliseringen ger, med fler digitala hälsorum och möjlighet att träffa personal via internet. Vi vill satsa mer förebyggande och hälsofrämjande, för att motverka att människor drabbas av sjukdom som går att undvika.En av våra största utmaningar är att psykisk ohälsa ökar, främst bland unga personer. Är du ung mår dåligt ska du få stöd i tid. Vi vill jobba närmare kommunernas elevhälsor och stärka ungdomsmottagningarnas uppdrag vad gäller psykisk hälsa.Nästa mandatperiod vill vi arbeta för:

NÄRA VÅRD

  • att utveckla regionens e-hälsoarbete, satsa på mer digital vårdteknik, och fler virtuella hälsorum runtom i länet.
  • att utöka och stärka den nära vården och dess roll.
  • att erbjuda alla en fast vårdkontakt vid hälsocentralen.

FOLKHÄLSA OCH REHABILITERING

  • att utöka möjligheterna till grön rehabilitering för återhämtning och som komplement till annan behandling.
  • en 1%-regel för folkhälsa – 1% av sjukvårdskostnaderna ska gå till folkhälsoarbete.
  • att stärka brukarorganisationernas roll och inflytande.

PSYKISK HÄLSA

  • att öppna en ungdomsmottagning i Åre.
  • att stärka arbetet med transpersoners hälsa.
  • att införa självvald inläggning i psykiatrins slutenvård.

 

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter