Kultur

Tillgång till kultur och möjligheten att själv utöva kultur är en av grunderna i det demokratiska samhället. Vi vill säkra tillgång till kultur i hela länet. Vi vill också fortsätta att arbeta med att främja de kulturella och kreativa näringarna så att fler kan försörja sig på det. Vårt län ska vara attraktivt för kulturarbetare att bo och verka i.

Miljöpartiet vill

  • inrätta en samordnare för kulturskolor i länet
  • utöka programmet med Artist in Residence
  • öka inflytandet för samiska befolkningen och samiska institutioner.
  • HBTQ-certifiera fler verksamheter inom Region Jämtland Härjedalen.

 ett jämlikt och jämställt samhälle är demokrati och medinflytande viktigt. Inte minst gäller det vårt urfolk, samerna. Alltför länge har samhället definierats av majoritetsbefolkningen, nu vill vi ändra på det och ge den samiska befolkningen ökat inflytande. Kultur är det kitt som håller oss människor samman och som får oss att växa och utvecklas. Det är också ett sätt för människor att uttrycka sig konstnärligt och för några är det en profession. Jämtland Härjedalen är en region rik på kultur som är värd att vårda och utveckla. Nästa mandatperiod vill vi arbeta för:

Inkluderande samhälle

  • att inrätta ett demokratiråd för ökat inflytande.
  • att HBTQ-certifiera fler verksamheter inom Region Jämtland Härjedalen.

Saepmie

  • att etablera Gaaltije som nationellt centrum för sydsamisk kultur.
  • att öka inflytandet för samiska befolkningen och samiska institutioner.

Skapande och kreativa näringar

  • att inrätta en samordnare för kulturskolor i länet
  • att utöka programmet med Artist in Residence

 

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter