Näringsliv och arbete

Näringsliv och arbete

Vårt näringsliv ska bidra till arbetstillfällen och utveckling av våra viktiga näringar inom turism och gröna näringar.
Vi har stor potential att gå före i arbetet mot ett modernt och hållbart samhälle, och våra företag ska få de bästa förutsättningarna för det.

Vi vill också fortsätta att arbeta med att främja de kulturella och kreativa näringarna så att fler kan försörja sig på det. Vårt län ska vara attraktivt för kulturarbetare att bo och verka i.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 9 december 2022

Camilla Hansén: Från 888 till 1 443 politiska fångar i Belarus senaste året

Örebro län, 7 december 2022

Bättre tågförbindelser

Uppsala län, 6 december 2022

Tidöavtalet äventyrar patientsäkerheten

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter