Personal

Personal

Region Jämtland Härjedalen är en av länets största arbetsgivare och har ett stort ansvar för en god arbetsmiljö. Regionen ska också vara en attraktiv arbetsgivare för att klara av att rekrytera den personal som kommer att behövas framöver. Det krävs också för att minska behovet av hyrpersonal i fortsättningen.
Regionen ska använda den digitala tekniken så långt det är möjligt för att underlätta både för personal och patienter.Nästa mandatperiod vill vi arbeta för:

Attraktiv arbetsgivare

  • att ge regionens medarbetare större inflytande över sin arbetstid
  • att öka möjligheterna till friskvård

Kompetensförsörjning

  • att regionen ska erbjuda akademisk specialisttjänstgöring
  • att satsa på fler forskartjänster

 

Nyheter på Personal

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter