Smarta transporter & ren energi

Region Jämtland Härjedalen ska vara känd för att vara hållbar och modern. För att klara detta krävs en offensiv välfärdspolitik och en modig miljöpolitik. Smarta och attraktiva kollektivtrafik-lösningar ska utvecklas och utbudet ska breddas.

  • Ungdomar i hela regionen ska erbjudas fri kollektivtrafik.
  • Framställning av biogas på landsbygden, utbyggnad av tankställen för fossilfria bränslen och laddstationer för elbilar ska främjas.
  • Prospektering och brytning av alunskiffer och uran ska förbjudas.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: