Sjukvårdspersonalen

Sjukvårdspersonalen

Nyckeln till en god sjukvård är en god och hållbar arbetsmiljö för personalen. Hälso- och sjukvården har fått det allt svårare med bemanningen – det riskerar att leda till personalbrist, utslitna medarbetare och allt dyrare kostnader för hyrpersonal.

Regionen måste ta sitt arbetsgivaransvar på större allvar och skapa en dräglig tillvaro för de anställda. I verksamheter med den tyngsta belastningen vill Miljöpartiet förkorta normalarbetstiden. Vi vill prioritera att minska personalomsättningen och ge personalen mer inflytande över arbetet. Förvaltningarna ska jobba för att stötta sjukvårdspersonalen, snarare än att sjukvårdspersonalen jobbar för att serva förvaltningarna med siffror och statistik. Miljöpartiet vill se en övergång till en tillitsbaserad styrning inom regionens verksamheter.

Vi vill:

  • Införa arbetstidsförkortning med bibehållen lön för medarbetare inom områden med hög belastning, till att börja med i dygnet runt-verksamheterna och inom BUP.
  • Att regionen behåller heltid som norm vid anställning, men respekterar och är lyhörda kring anställdas egna önskemål om sysselsättningsgrad. Olika grader av sysselsättning passar människor i olika stadier av livet. Det är viktigt att Regionen är en tillmötesgående arbetsgivare där det är möjligt.
  • Ge personalen möjlighet och förutsättningar att göra ett bra jobb, för det krävs satsningar på arbetsmiljö och scheman. Till exempel genom att låta de som faktiskt jobbar på golvet vara med och utvärdera, planera samt kunna påverka sin arbetsplats. Det viktiga må-bra-arbetet ska inte överlåtas till chefer och politiker. Forskning kring arbetsmiljö och mående visar att medbestämmande är en nyckelfaktor när det gäller att må bra på arbetet och minska stressen.
  • Höja lönerna för anställda inom vården.
  • Kompetensutveckling och vidareutbildning ska inte ses som en förmån. Att personalen stärker sin kompetens är viktigt för sjukvårdens verksamheter. Miljöpartiet vill att det ska finnas möjligheter till vidareutbildning på betald arbetstid, snarare än att medarbetaren ska behöva studera på sin fritid. Vi vill införa specialisttjänster för psykologer och underlätta för kuratorer att bli psykoterapeuter.
  • Ta steg för att arbeta bort New Public Management (NPM). Vårdens styrning ska bygga på förtroende mellan vårdens olika delar och inte baseras på konstgjorda kvantitativa incitament. Kvalitet ska alltid gå före. Dokumentation ska vara och effektiv och enkel och ska rationaliseras i samarbete med berörda yrkesgrupper.
  • Minska regionens verksamheters beroende av hyrpersonal, genom insatser som t.ex. stärker arbetsmiljö, personalinflytande och villkor.
  • Att regionen bidrar till integrationsarbetet bl.a. genom att ta tillvara på nyanlända som redan är utbildade inom sjukvård och öka regionens samarbete med civilsamhällsaktörer.

 

Här kan du läsa mer om vår sjukvårdspolitik, och här kan du läsa mer om all vår politik i Kalmar län.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 1 mars 2024

Camilla Hansén (MP): Vi behöver europeisk politik för länets mathantverkare

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter