Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård

Region Kronoberg ska ha egna mål som är tuffare än vårdgarantin. Kronobergarna ska komma till läkare på vårdcentralen inom ett dygn.

Miljöpartiet vill

  • Patienter som vill ha en fast läkarkontakt ska ha rätt till det.
  • Mer personal inom vården.
  • Miljöpartiet vill skärpa vårdgarantin inom Region Kronoberg.
  • Målet är en köfri vård inom primärvården.

Fast läkarkontakt
Primärvården är basen i hälso- och sjukvården och ansvarar för huvuddelen av kronobergarnas vårdbehov. Vården ska vara lättillgänglig och finnas nära medborgaren. Patienter som vill ha en fast läkarkontakt ska ha rätt till det. För att säkerställa kontinuitet och patientsäkerhet till vården ska invånare kunna lista sig på en vårdcentral, ett vårdteam eller direkt hos en läkare.

Mer personal inom vården
Befolkningen ökar i länet. Det innebär att vårdbehovet kommer öka och det behövs fler personer som arbetar inom sjukvården. I Miljöpartiet vill vi stärka ledarskapet inom vården och skrota centrumorganisationen. Vården i Kronobergs län ska vara en vård byggd på kunskap och för det behövs personal med olika specialkompetenser.

Köfri vård
Patienten ska få en medicinsk bedömning inom 24 timmar. Vårdcentralerna ska kunna vara primärvårdsjourer för de som har störst behov. Målet är en köfri vård inom primärvården. Det ska möjliggöras genom direkta digitala vårdkontakter och/eller fysiska besök där var och en ska få en snabb medicinsk bedömning. Miljöpartiet vill skärpa vårdgarantin inom Region Kronoberg.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Örebro län, 19 november 2023

P4 Örebro: Jämn kamp i språkrörsvalet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter