Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

Ett hållbart liv innebär att det är enkelt för alla medborgare att resa kollektivt och klimatsmart. Infrastrukturen ska bidra så att invånarna kan åka kollektivt utan problem och vi uppnår uppsatta klimat- och miljömål.

Miljöpartiet vill

  • Det ska införas ett kollektivtrafikkort som ska gälla för alla bussar och tåg i Sverige.
  • Barn och ungdomar ska få kostnadsfritt fritidskort för att kunna ta sig till aktiviteter.
  • Elbussar i tätorterna och regionbussar som drivs av biodrivmedel.
  • Tågen och regionbussarna ska rustas upp till modern standard med hög kvalitet för resenärerna.

Infrastruktur
Vi vill att investeringar i trafikinfrastruktur styrs till de bästa klimatsmarta alternativen. Miljöpartiet driver på staten och regionen för utbyggnaden av järnvägsnätet i Kronobergs län. Vi vill kraftsamla för järnvägsinvesteringar i vår region. Miljöpartiet vill se en snabb utbyggnad till dubbelspår Alvesta-Växjö och sedan vidare mot Kalmar, fler tågstationer (t ex Skruv och Åryd), markarydsbanan och en satsning på Sydostlänken Älmhult-Karlshamn.

 

Ett kort för bussar och tåg i hela landet
Miljöpartiet vill att Länstrafiken Kronoberg håller så låga priser som möjligt utan att försämra kvaliteten. Vi menar att avgifter ska vara så låga att medborgarna prioriterar kollektivt resande framför den egna bilen. Vi vill att en biljett ska upplevas prisvärd så resenären får en positiv reseupplevelse. För att förenkla för kollektivtrafikresenärer ska det vara lätt att skaffa biljett och olika rabattkort. Miljöpartiet vill att det införs ett kollektivtrafikkort som gäller för alla bussar och tåg i Sverige.

Aktiva orter, bygder med framåtanda
Ta tillvara på de mindre orterna i Kronobergs län. Att större orter utvecklas är positivt även för mindre orter på landsbygden. Vi vill att Kronobergs län binds samman på ett bättre sätt vilket förutsätter en förbättrad kollektivtraf

 

Nyheter på ämnesordet

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter