Barn och ungas hälsa

Barn och ungas hälsa

Vi vill ha en köfri barnpsykiatri.

Miljöpartiet vill

  • Barn och unga i behov av ungdomspsykiatri ska få hjälp snabbt.
  • Vi vill ha en köfri barnpsykiatri.
  • Fokusera på barnens utredningar och minska på administrationen.
  • Stärka samverkan och kunskapsöverföringen med elevhälsan och skolhälsovården.

Vi vill att ungdomarna i vårt län som är i behov av ungdomspsykiatri ska få hjälp snabbt. Därför vill vi minska ner på administration och se till att man utvecklar kontakten med barnen så att de snabbt får de utredningar och det stöd som de behöver för att de ska må bra. Vi vill ha en köfri barnpsykiatri. Region Kronoberg ska ta på sig uppdraget att stärka samverkan och kunskapsöverföringen med elevhälsan och skolhälsovården.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Örebro län, 19 november 2023

P4 Örebro: Jämn kamp i språkrörsvalet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter