Klimatpolitik

Linköping har ett mål om att bli koldioxidneutralt 2025 och för att nå målet måste vi öka takten i klimatarbetet. Vi behöver dels minska energianvändningen och dessutom kompensera för våra utsläpp.

Miljöpartiet i Linköping vill:

  • Att Linköping ska producera ett överskott av förnybar energi.
  • Att kommunen ska kräva 100 procent förnybart bränsle i egna fordon och i de som används i upphandlad verksamhet.
  • Prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik vid planering och underhåll av vägar.
  • Öka byggandet i trä och annat hållbart material, samt ställa krav på att nya byggnader ska ha låg energiförbrukning.
  • Upprätta en koldioxidbudget som visar hur mycket vi måste minska utsläppen varje år.
  • Inrätta ett oberoende klimatpolitiskt råd med forskare och experter som kan vägleda kommunen till det mest effektiva klimatarbetet.
  • Avveckla subventionerna till Linköpings flygplats.

Vi har lagt motioner om flera av punkterna.

Såhär har det gått med klimatarbetet hittills
Målet om ett koldioxidneutralt Linköping beslutades av fullmäktige 2011 när Alliansen styrde. När MP satt med och styrde 2014 till 2018 drev vi igenom att kommunen skulle ta fram en handlingsplan för koldioxidneutralitet, en klimatanpassningsplan och nya finansregler för hållbara placeringar. De kommunala bolagen fick direktiv om energibesparingar och de investerade i förnybar energi. Vi förenklade reglerna för att installera solceller i kommunen och såg till att det byggdes fler laddstolpar för elbilar. Kommunanställda fick en grön resplan och varudistributionen till alla kommunens verksamheter samordnades. Vi satsade 100 miljoner på nya och bättre cykelvägar, samt lade grunden till ett hyrcykelsystem. De mest elintensiva företagen ingick också ett samarbete med kommunen. Men för att nå målet måste vi göra mycket mer. 

En del av världen
Här är en bild på hur det skulle kunna se ut vid en global uppvärmning om 4 grader, gjord av Peter Fritzson, forskare vid Linköpings universitet.

Alla länder måste arbeta för att rädda klimatet. I Sverige lever vi som om vi hade 4 jordklot och vi liksom andra måste sänka koldioxidutsläppen. Miljöpartiet jobbar för klimatet på alla nivåer från kommun till EU. Genom vår progressiva klimatpolitik i Sverige kan vi påverka övriga världen. Isabella Lövin har t.ex. genom EU:s ministerråd bidragit till att priset på att släppa ut koldioxid i EU kommer att öka med 450 procent.
Läs mer om vad MP har gjort nationellt

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: