Klimat och miljö

Linköping ska bli koldioxidneutralt 2025 och för att nå målet måste vi öka takten i klimatarbetet. Vi gör det enklare att leva miljövänligt med fler cykelinvesteringar, gröna promenadstråk och fler laddstolpar för elbilar. Andelen vegetarisk, ekologisk och närodlad mat ska öka och vi behöver skydda mer natur.

Miljöpartiet i Linköping vill:

  • Att Linköping ska producera ett överskott av förnybar energi.
  • Att kommunen ska kräva 100 procent förnybart bränsle i egna fordon och i de som används i upphandlad verksamhet.
  • Prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik vid planering och underhåll av vägar.
  • Öka byggandet i trä och annat hållbart material, samt ställa krav på att nya byggnader ska ha låg energiförbrukning.
  • Upprätta en koldioxidbudget som visar hur mycket vi måste minska utsläppen varje år.
  • Inrätta ett oberoende klimatpolitiskt råd med forskare och experter som kan vägleda kommunen till det mest effektiva klimatarbetet.
  • Avveckla subventionerna till Linköpings flygplats.

Vi har lagt motioner om flera av punkterna.

Såhär har det gått med klimatarbetet hittills
Målet om ett koldioxidneutralt Linköping beslutades av fullmäktige 2011 när Alliansen styrde. När MP satt med och styrde 2014 till 2018 drev vi igenom att kommunen skulle ta fram en handlingsplan för koldioxidneutralitet, en klimatanpassningsplan och nya finansregler för hållbara placeringar. De kommunala bolagen fick direktiv om energibesparingar och de investerade i förnybar energi. Vi förenklade reglerna för att installera solceller i kommunen och såg till att det byggdes fler laddstolpar för elbilar. Kommunanställda fick en grön resplan och varudistributionen till alla kommunens verksamheter samordnades. Vi satsade 100 miljoner på nya och bättre cykelvägar, samt lade grunden till ett hyrcykelsystem. De mest elintensiva företagen ingick också ett samarbete med kommunen. Men för att nå målet måste vi göra mycket mer. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: