Klimat

Det är bråttom, men inte försent att stoppa klimatförändringarna. Vi har nu möjlighet att forma samhället så att det blir bättre för både människor och miljö. Med lägre luftföroreningar, mer grönska, mer utrymme för människor istället för bilar kan vi skapa ett samhälle som alla mår bättre av. För att lyckas ställa om behöver politiken, Linköpingsborna och näringslivet samarbeta, så att alla är med på de förändringar som behöver göras.

Miljöpartiet i Linköping vill:

  • att kommunen skärper sina klimatmål och når nollutsläpp 2035.
  • sluta subventionera flygplatsen.
  • underlätta för alla i Linköping att göra klimatmedvetna val.
  • bygga energieffektiva och klimatanpassade hus i trä.
  • stötta företagen med att sänka sina utsläpp.
  • bygga smarta och framtidssäkra elnät.
  • producera mer förnybar el och minska mängden plast i avfallsförbränningen.

Minska utsläppen

Linköping har målet att ha noll-utsläpp 2045, vilket är samma mål som Sverige. Det tycker vi är för lågt, eftersom Linköping har goda möjligheter att gå före i klimatarbetet. Allt fler klimatforskare menar dessutom att det nationella målet är för lågt satt och behöver höjas. Miljöpartiet vill att Linköping ska följa den koldioxidbudget som kommunen antagit för att klara våra antaganden enligt Parisavtalet. Det innebär att utsläppen ska minska med 15% per år fram till 2035. Det kräver att vi vågar fatta nödvändiga beslut.

Linköpings kommunala bolag är viktiga för att sänka utsläppen. Vi vill att Stångåstaden, Lejonfastigheter och Sankt Kors bygger fler hus i trä, energieffektiviserar sina fastigheter, installerar laddstolpar och sätter upp solceller på taken. Tekniska verken ska investera i solcellsparker, vindkraft, vätgas och biogas, underlätta för fastighetsägare att sätta upp solceller på sina tak samt hjälpa sina kunder att energieffektivisera. Dessutom behöver tekniker för att fånga in och lagra koldioxid CCS (Carbon Capture and Storage) påbörjas och förbränningen av plast minska.

Att det finns ett bra regionalt elnät är en förutsättning för att snabbt kunna elektrifiera samhället. Linköping ska även i framtiden kunna lita på att det finns trygg och säker tillgång till el. Tekniska verken har en viktig uppgift att framtidssäkra elnäten för kommande utmaningar. I kombination med en fossilfri elproduktion bidrar det till den hållbara samhällsutvecklingen på ett sätt som minimerar miljöpåverkan.

Både kommunen och de kommunala bolagen är stora inköpare och behöver därför ta ett stort ansvar för att bara köpa saker som uppfyller högt ställda klimatkrav. Mindre slit och släng och mer återanvändning.

Nyheter på Klimat

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter