Klimat

Klimat

Lund, Sverige och världen är mitt uppe i klimatomställningen. För vår planet och för våra barns framtid måste vi driva på för att snabbt öka takten.

Miljöpartiet lyssnar på forskarna. Därför vet vi att vi måste agera kraftigt, både för att minska utsläppen, och för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Därför vet vi att det fossila måste bort, men också att biltrafiken behöver minska. Därför vet vi att vi behöver ta hand om naturen, jordbruksmarken och den biologiska mångfalden istället för att exploatera med asfalt och betong.

Lund och Sverige har goda förutsättningar för omställningen till det gröna folkhemmet. Därför behöver vi visa för resten av världen att det går att göra. Lund har prisats för ambitiösa klimatmål, men vi måste kraftigt växla upp för att nå dem.

Miljöpartiet driver en kraftfull politik för Sverige, EU och för Lund för att minska utsläppen. Miljöpartiet har bland annat tagit fram en klimatfärdplan för Sverige där en genomgripande plan för att nå Sveriges miljömål beskrivs. I Lund har vi tagit fram en lokal klimatfärdplan för Lunds mål om klimatneutralitet till 2030.

I Lund arbetar vi bland annat för:

Läs mer: Klimatfärdplan för Lund, Klimatanpassning, Konsumtionsbaserade utsläpp, Lokalt partiprogram för Lund

Nyheter på Klimat

Lund, 18 november 2013

Ordning och reda i klimatpolitiken

Lund, 22 oktober 2013

Vi är glada över Lunds ambitiösa klimatmål

Lund, 9 april 2013

MP ifrågasätter statistik

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter