Aktuella frågor för Emil Samnegård

Mer om Emil Samnegård

Emil Samnegård om politik

”Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna”. Jag lånar FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moons ord för att beskriva min ambition i politiken. Hur jag vill förvalta din röst. Vår generation har oändliga möjligheter, men också ett enormt ansvar. Ärmar behöver kavlas upp för att skapa en framtid att längta till. Ett samhälle där vi tar tillvara på varandra och på den planet som är vårt hem.

Personligt

Barnen är min stora drivkraft i politiken. Generationerna innan oss har skapat det samhälle vi växt upp i och lever i idag. Ett samhälle med demokrati. Fri utbildning och förskolor med grön flagg. Naturreservat och minskat ozonhål. En värld som rest sig från världskrig och pandemier. Nu står vår generation inför nya utmaningar. Skövlad regnskog, ett djurrike på väg mot kollaps, ett hav där det snart finns mer plast än fisk, ett klimat ur balans. För att ta kloka beslut nu måste vi tänka på barnens bästa. Vi måste omfamna den hållbara tekniken samtidigt som vi gör det dyrt för den som fortsätter skräpa ned. Ett samhälle som är bra för barnen är dessutom bra för alla. Redan idag.