Emma Nohrén

Distriktsordförande

Jag är en naturvetare förankrad i verkligheten och som agerar utifrån kunskap och erfarenheter. Ett levande hav och livskraftig landsbygd står på min agenda!
Emmas hjärtefrågor

Hav, vatten och fiske.

Hav och vatten ger mat, luft och en frisk planet. Nu hotas sjöar och hav av plastskräp, gift och överfiske. Vi vill rädda våra vatten, nu.

Lands- och glesbygd.

Det ska inte spela någon roll var i landet du bor. Du ska kunna leva, jobba och driva företag i hela Sverige. Sveriges landsbygder har en nyckelroll i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Jämställdhet.

Feminismen måste gå längre. Mäns våld mot kvinnor måste få ett slut, kvinnor måste få halva makten och hela lönen, ingen ska begränsas av sitt kön.

Aktuella frågor för Emma Nohrén

Mer om Emma Nohrén

Emma Nohrén om politik

Som politiskt parti är det vår främsta uppgift att göra allt vi kan för att förändra i verkligheten. Vi har lärt oss mycket av vår första tid i regering och även om det inte alltid har varit lätt så har vi aldrig tidigare kunnat se så mycket grön politik bli till verklighet som nu. 

Jag är marinbiolog i grunden och frågor som rör havet har alltid varit otroligt viktiga för mig. Vi som bor längs med Bohuskusten har länge kunnat se vilka konsekvenser bland annat platsen i våra hav får för vår närmiljö och att den gångna mandatperioden ha fått jobba med just dessa frågorna har betytt mycket för mig. När världens ledare tidigare i år samlades i New York för att diskutera hur vi kan rädda våra hav var det vår regering som tillsammans med Fiji tagit initiativet. Att få ha varit en del av arbetet före, under och efter havskonferensen är en av många saker som jag är särskilt glad och stolt över. 

Det gröna samhällsbygget ska byggas av och för alla människor i hela landet, både i storstad och på landsbygden. När vi ställer om till ett hållbart samhälle skapas också gröna jobb. När vi ska sköta om våra naturreservat eller röja sly utmed väg eller järnväg skapas många nya, enklare vägar till jobb som fler människor kan ta del av. Särskilt de som idag står långt utanför arbetsmarknaden. För mig som landsbygdspolitisk talesperson är det viktigt att våra satsningar kommer hela landet till del. 

Det har aldrig varit så viktigt att vara miljöpartist som nu. Jag är stolt över att vara med i ett parti som alltid kommer att prioritera klimat och miljö framför stora skattesänkningar. Många av de reformer vi sett under den senaste mandatperioden hade aldrig kommit på plats om det inte vore för oss. Jag är stolt över det vi lyckats genomföra i regering, men vi är inte nöjda än. Arbetet med att steg för steg ställa om Sverige till ett hållbart samhälle har bara börjat. Det arbetet vill jag vara med och driva under nästkommande mandatperiod.