Fredrik Hanell

Distriktsordförande MP Skåne, 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen, Höör

Fredriks hjärtefrågor

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden. Vi vill satsa på ekologisk mat, förnybar energi, hållbara transporter och grön ekonomi.

Barn och förskola.

Förskolan och barnomsorgen är första steget i ett livslångt lärande. Här, när nyfikenheten vaknar och de sociala färdigheterna utvecklas, lägger vi grunden för ett aktivt liv.

Trafik.

Vi vill att du ska kunna resa, möta nya människor och uppleva andra kulturer - utan att bidra till klimatförändringar. Därför vill vi ställa om trafiken. Vi vill ha helt fossilfria resor och transporter av gods.

Mer om Fredrik Hanell

Fredrik Hanell om politik

Vid mitten av 1990-talet började jag att engagera mig politiskt, inspirerad av djurrätts- och solidaritetsfrågor. Jag var under gymnasietiden med och startade en Grön Ungdom-avdelning i Kristianstad. När jag flyttade till Höör 2010 bestämde jag mig för att bli medlem i Miljöpartiet igen eftersom det kändes viktigt att orten min familj bor i utvecklas på ett hållbart vis.

Sedan 2012 har jag haft förtroendeuppdrag i Höörs kommun, bl.a. i Kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden. Sedan valet 2014 är jag gruppledare och ledamot i Kommunfullmäktige. Från 2015 är jag Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande och ledamot i Barn- och utbildningsnämnden. 2016 valdes jag in i MP Skånes styrelse, och är nu distriktsordförande i Skåne. 

Bland de politiska frågor som engagerar mig mest finns markanvändning och naturvårdande arbete, en förskola och skola som låter våra barn växa upp till självständiga och trygga personer samt ett kulturliv som bidrar till att skapa upplevelser, bildning och livskvalitet. Som politiker, tågpendlare och cyklist vill jag också se rejäla satsningar på kollektivtrafik och hållbart resande. 

 

Personligt

Jag har arbetat 5 år som skolbibliotekarie på både grundskola, gymnasieskola och skolbibliotekscentral. Sedan 2010 är jag doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet. Jag är gift och har två barn i förskoleålder.