Mer om Karin Thomasson

Karin Thomasson om politik

Mina tre priofrågor är:

- Lokalt klimatarbete, främst omställning till fossilbränslefria transporter, säkra tillgång till förnyelsebara bränslen.

- Kultur. Förverkliga ett kulturhus i Östersund och utveckla kulturskolan. Ge ännu fler möjlighet att utöva kultur.

- Samiska frågor. Stärka och synliggöra den samiska kulturen och näringslivet i Östersund och länet.

  

Personligt

 

  

Uppdrag

 1. Jamtli
  1. Karin Thomasson
 2. Kandidater kommunfullmäktige Östersund
  1. Anders V Aloandersson
  2. Angelika Kaffrell-Lindahl
  3. Ann-Sofie Karlsson
  4. Annelie Mattson-Djos
  5. Anton Nordqvist
  6. Elin Stenberg
  7. Florian Stamm
  8. Jenny Persson
  9. Karin Thomasson
  10. Lasse Bodin
  11. Lena Mackegård
  12. Linda Andersson
  13. Lisa Bois
  14. Lovisa Roos
  15. Thomas Dahlberg
 3. Kandidater Regionfullmäktige Jämtlands län
  1. Anders V Aloandersson
  2. Annelie Mattson-Djos
  3. Anton Nordqvist
  4. David Bell
  5. Elon Wissing
  6. Eva Ljungdahl
  7. Florian Stamm
  8. Jenny Persson
  9. Karin Thomasson
  10. Katrin Wissing
  11. Kerstin Hylén
  12. Lena Mackegård
  13. Marie Christensson
  14. Thomas Dahlberg
 4. Kandidater riksdagen Jämtlands län
  1. Anders V Aloandersson
  2. Angelika Kaffrell-Lindahl
  3. Ann-Sofie Karlsson
  4. Anton Nordqvist
  5. Elin Söderberg
  6. Elon Wissing
  7. Florian Stamm
  8. Jan Runsten
  9. Karin Thomasson
  10. Lena Mackegård
  11. Maria Ferm
  12. Thomas Dahlberg
 5. Kultur- o fritidsnämnden
  1. Karin Thomasson
  2. Thomas Dahlberg
 6. Partistyrelsen
  1. Alice Bah Kuhnke
  2. Amanda Lind
  3. Gustav Fridolin
  4. Göran Hådén
  5. Isabella Lövin
  6. Jakop Dalunde
  7. Janine Alm Ericson
  8. Jenny Lundström
  9. Karin Thomasson
  10. Linus Lakso
  11. Malin Hagerström
  12. Manuel Cortez Azero
  13. Maria Ferm
  14. Marléne Tamlin
  15. Mats Dahlberg
  16. Max Troendlé
  17. Per Bolund
  18. Rasmus Ling
  19. Tina Ehn
 7. Regional utvecklingsnämnd
  1. Karin Thomasson
 8. Regionfullmäktige Jämtland
  1. Anders V Aloandersson
  2. Anton Nordqvist
  3. Jenny Persson
  4. Karin Thomasson
  5. Kerstin Hylén
 9. Styrelsen Miljöpartiet Östersund
  1. Annelie Mattson-Djos
  2. Florian Stamm
  3. Gunni Holm
  4. Jenny Persson
  5. Karin Thomasson
  6. Linda Andersson
 10. Sveriges Kommuner och Landsting
  1. Agneta Granström
  2. Agneta Luttropp
  3. Birgitta Losman
  4. Daniel Helldén
  5. Henrik Blind
  6. Jessica Rydell
  7. Karin Pleijel
  8. Karin Thomasson
  9. Lotta Wedman
  10. Malena Ranch
  11. Marcus Friberg
  12. Mats Gunnarsson
  13. Monica Brodén
  14. Märta Stenevi
  15. Mätta Ivarsson
  16. Susanne Nordling
  17. Åsa Lindhagen