Mer om Karin Thomasson

Karin Thomasson om politik

Mina tre priofrågor är:

- Lokalt klimatarbete, främst omställning till fossilbränslefria transporter, säkra tillgång till förnyelsebara bränslen.

- Kultur. Förverkliga ett kulturhus i Östersund och utveckla kulturskolan. Ge ännu fler möjlighet att utöva kultur.

- Samiska frågor. Stärka och synliggöra den samiska kulturen och näringslivet i Östersund och länet.

  

Personligt