Katarina Luhr

Miljö- och klimatborgarråd

Katarina Luhr
Katarinas hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn.

Kemikalier.

Vi drabbas alla av de skadliga ämnen som finns i våra kläder, vår mat och vår miljö. Barn är särskilt utsatta. Miljöpartiet driver på för att alla ska få en giftfri vardag.

Skog och biologisk mångfald.

Vi människor är beroende av ekosystemen som ger oss luft, vatten, energi och mat. Därför måste skogen, jorden och vattnet brukas på ett hållbart sätt. Miljöpartiet vill bevara våra djur- och växtarter och skydda skogarna.

”Om varje stockholmare kan minska sin miljöpåverkan lite, gör vi stor skillnad tillsammans”

Katarina Luhr

Aktuella frågor för Katarina Luhr

Mer om Katarina Luhr

Katarina Luhr om politik

Jag brinner för miljö- och klimatfrågorna och för en ökad livskvalitet i hela staden och för alla stockholmare. Vår omgivning och den stad vi lever i är central för vår trivsel och för vår hälsa. Ingen får ett gott liv utan en god livsmiljö. Staden ska vara en plats för människor och en plats där vi vill vistas och leva våra liv. I staden kan vi påverkas negativt av dålig luft, buller och skadliga ämnen i vår omgivning och vi påverkas samtidigt positivt av miljöer där vi vill vara, där det är vackert, där vi har plats att röra oss eller där vi har roligt och kan umgås. Därför vill jag minska buller och biltrafik och fasa ut skadliga ämnen samtidigt som vi värnar om den biologiska mångfalden och de mervärden som stadens grönområden, parker och vattenområden tillför.

Stockholm ska också tydligt gå före och kraftigt minska sin klimatpåverkan och fasa ut den olja, kol och gas som används inom staden samtidigt som vi måste arbeta med att minska den klimatpåverkan som vi stockholmare ger upphov till utanför stadens gränser. En hållbar stad handlar om en stad som förblir en bra eller bättre stad för oss men även för kommande generationer.

Personligt

Jag är född i Halland, uppvuxen i Blekinge, blev apotekare i Uppsala och har sedan forskat i Stockholm vid Karolinska institutet där jag blev doktor i neurovetenskap. Jag har även arbetat vid Giftinformationscentralen med information och rådgivning om bland annat skadliga kemikalier, bekämpningsmedel och läkemedel. Jag gillar god mat, att åka skridskor och paddla kajak och att spela brädspel. När jag var yngre tävlade jag i kampsport.

Vid 32 års ålder hade jag klimatångest och blev medlem i Miljöpartiet då miljöfrågorna alltid varit viktigast för mig. Fem år senare blev jag fritidspolitiker efter valet 2010. 2014 blev jag Stockholms miljöborgarråd och efter valet 2018 är jag nu stadens miljö- och klimatborgarråd.