Kia Nordqvist

Språkrör och Gruppledare - Kommunfullmäktige Orust - Kommunstyrelsen Orust - Kommunstyrelsens arbetsutskott - utskottet Samhällsutveckling - Vice ordförande Miljöpartiet västra götaland - ledamot Film i Väst

Kia Nordqvist

Aktuella frågor för Kia Nordqvist

Mer om Kia Nordqvist

Kia Nordqvist om politik

För hållbara människor i ett hållbart samhälle. 
Jag vill arbeta för ett Orust där jämlikhet och tolerans inte längre bara används som ett slagord i politiskt korrekta debatter utan är varje medborgares vardag.


Ett Orust där det finns arbete, bostad, utveckling och kultur för alla.

När jag flyttade hit till Orust för några år sedan mötte mig ett samhälle med stor utvecklingspotential och jag tror att jag med min kunskap och erfarenheter har något att bidra med i det politiska klimatet. Alla frågor är lika viktiga i ett samhälle, den ena frågan påverkar den andra och man måste alltid ha med konsekvenserna av varje fråga i ett helhets och framtids perspektiv. Det är därför det är så viktigt att tydligt formulera var man befinner sig med sin politiska kompass och min kompass är inriktad på:
 Att Orust verkligen ska bli en ”klimatneutral” kommun där det ryms värme & glädje samt möjlighet att påverka genom verklig ”medborgardialog”. Tillsammans kan vi utveckla Orust till en ändå finare pärla med god livskvalitet för människor, djur & natur. 


Mina hjärtefrågor:

  • Kultur och samhällsutveckling.
  • Arbeta med frågan och de praktiska lösningar som kan förebygga den psykiska ohälsa och de stressrelaterade sjukdomar som idag kryper allt längre ned i åldrarna.
  • Unga människors möjlighet att leva, bo kvar och utvecklas här på Orust.
  • Förebyggande hälso- och sjukvård.

Personligt

Jag flyttade till Orust hösten 2010 och bor i hus mitt i skogen, nära Henån och trivs fantastiskt bra. Nu när mina barn är utflugna såg jag en möjlighet och tid att ta mitt politiska engagemang ett steg längre och börja arbeta partipolitiskt här på den ort där jag bor. Mitt yrkesliv befinner sig i kultursektorn och därifrån har jag erfarenhet av produktion, arbetsledning och budgetarbete i både stora internationella produktioner och små, mer lokala. Kontakt med politiker är något som ofta måste till för att konstnärliga projekt skall kunna realiseras så realpolitisk erfarenhet har jag från det hållet. Det jag tar med mig från mitt yrkesliv in i politiken är främst min förmåga till översikt, förmågan att göra konsekvensanalys, människokännedom, människokärlek, kunskap om kreativitet, inovation och media, min realistiska inställning till verkligheten och förmågan att hålla en budget.

Kultur är friskvård. Kultur skapar inovationer i näringslivet.
Kultur får hjärnan att utvecklas och ökar förmågan till inlärning, nytänkande och förmågan att förstå sig själv och andra.
Kultur skapar ett hållbarare och tolerantare samhälle.