Mer om Maria Wilhelms

Personligt

Jag är uppvuxen i Trelleborg och har gått i skolan här. Har alltid varit aktiv och engagerat mig i olika föreningar. Det har varit simning, fotboll, gymnastik, "Alla lika - alla olika", elevråd, konstförening, vägsamfällighet, Lärarförbundet och nu på senare år Fairtrade och Fairtrade City. Alla ideella uppdrag och de ger mer energi än de tar. Jag älskar att se saker hända. När vi tillsammans planerat, förberett, agerat och sedan tagit nya steg. Det är så roligt!

Nu är jag medveten om att ett politiskt uppdrag är förmodligen något tuffare än de andra uppdragen jag haft. Varför gör jag det då? Ja, jag tycker inte om de attityder och det allt kyligare klimat vi fått i vårt samhälle. Ett allt tydligare vi och dom är inte ok. Jag vill kunna påverka och bidra till ett annat ledarskap. Jag är mån om vår stad, vår kommun och vill att den ska utvecklas än mer och bli en stad som många vill bo och leva i. Vår miljö är i fokus och det är NU vi måste agera och vara modiga. Skolan är viktig, det är där vi alla har utbildats och formats till vad vi är idag. Lärandet, bemötandet och samhörigheten när jag gick i och arbetade i skolan har i alla år präglat hur jag är och agerar. Många är de människor som påverkat mig och väglett mina val. Vi har en spännande framtid med en allt mer interaktiv värld som ger både möjligheter och utmaningar. Alla barn ska nå sina mål utifrån sina förutsättningar. Det måste vi prioritera. Vi står också inför utmaningar vad gäller infrastruktur, boende, kommunikationer, kultur, fritid och hamnens framtida utveckling - det vill jag gärna föra en dialog med dig om och påverka. Jag tänker att det som är bra för barnen är också bra för oss andra.

Jämställdheten och mångfalden i Trelleborgs beslutande församlingar är ett annat skäl. Jag vill att fler kvinnor och unga ska engagera sig. I mitt jobb som utbildningschef de senaste åren har vi pratat mycket om hur vi ska få fler som vill vara med och påverka och engagera sig och hur vi då ska kunna erbjuda möjligheter och förutsättningar för det. Erfarenheter som jag tror jag kan ha glädje och nytta av i mitt politiska uppdrag.

Men det allra största skälet till att jag vågade ta steget och tacka ja till att engagera mig i Miljöpartiet är sättet som jag har blivit bemött och välkomnad. Emil Samnegård och de andra aktiva i Trelleborg har med öppna armar visat att de vill att nya ska få ta plats, de har bjudit på sin kunskap och erfarenhet, litat på min kunskap och erfarenhet och sett till att jag får vara med i sammanhang där jag lär mig mer och mer om alla de ämnen som en politiker måste vara insatt i. Jag är nybörjare och mycket ödmjuk inför uppgiften och hoppas att du vill ge mig förtroende på valdagen. Vill du också engagera dig - hör gärna av dig!