Nils Larsen

Gruppledare Miljöpartiet de gröna i Umeå

Edel Puntonet
Gruppledare för Miljöpartiet och ordförande i Hållbarhetsutskottet Nils Seye Larsen är gruppledare för Miljöpartiet Umeå och ordförande i det nybildade Hållbarhetsutskottet i Umeå kommun.

Nils Larsen

Mer om Nils Larsen

Nils Larsen om politik

Jag heter Nils Seye Larsen och är gruppledare för Miljöpartiet de gröna i Umeå. I Umeå kommun är jag ordförande för det nybildade Hållbarhetsutskottet som ska ha ett övergripande strategiskt ansvar för hållbarhetsfrågor i Umeå. 

Det är ett oerhört viktigt arbete som väntar, i en kommun med tillväxt och framtidstro är det av högsta vikt att vi utvecklas på ett hållbart sett - socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt. 

Mitt viktigaste mål under denna mandatperiod är att tillsammans med hela vår kommungrupp göra Miljöpartiet till en partigrupp till en framstående partigrupp som vinner allmänhetens trovärdighet. Vi ska arbeta aktivt för att förverkliga Miljöpartiets politik och vi ska arbeta på ett demokratiskt sätt för att alla våra medlemmar ska känna sig delaktiga och inkluderade.