Rikard Salander

Ledamot av kommunfullmäktige & kommunstyrelse, SFI-lärare

Rikards hjärtefrågor

Skola och utbildning.

Miljöpartiet vill att Sverige ska välja fortsatt väg framåt för skolan. Vi vill ha en jämlik skola och förskola där alla elever ges möjlighet att utvecklas och må bra. Skolsegregationen ska brytas.

”Bättre miljö går hand i hand med bättre sociala villkor.”