Bredare behandlingsutbud i vården

Vi vill: 

  • Återöppna Grön rehab i Nynäs, som startades tack vare Miljöpartiet och hade goda behandlingsresultat. Vi vill att den öppnar igen och byggs ut även i andra länsdelar.
  • Utöka utbudet av komplementär behandling. Vi vill förstärka valfriheten inom komplementära behandlingsmetoder som genom evidens och beprövad erfarenhet har bevisad effekt.

Idag finns ett flertal behandlingar att tillgå vid tillstånd som är vanliga vid en vårdcentral. Dessa behandlingar utgör ett komplement eller ett alternativ till medicinsk eller psykologisk behandling. Det kan röra sig om medicinsk yoga, fysisk aktivitet på recept, akupunktur, kultur på recept, grön rehabilitering etc. Grön rehabilitering används ofta framgångsrikt vid utmattningssyndrom, och Fysisk aktivitet på recept och Kultur på recept är goda metoder för  att bland annat främja viktnedgång och bryta social isolering, som genererar psykisk ohälsa. I  många fall kan den typen av behandlingsmetoder vara ett alternativ eller komplement till  medicinering.

Det är en fråga om valfrihet. En statlig utredning har nyligen genomförts, som föreslår att de  komplementära behandlingsmetoder som är evidensbaserade , dvs har visat sig ge bra resultat i forskning,  ska  finnas med på 1177, under Socialstyrelsens ansvar, även om de inte vilar på en traditionell  medicinsk grund.

(Kap 1.6 i handlingsplanen, du hittar hela handlingsplanen här)

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter