Hållbar ekonomi

Etik och hållbarhet i den Sörmländska ekonomin

Vi vill:

  • Ha etiska pensionsfonder och andra placeringar i Region Sörmland.
  • Att inköp och upphandlingar i högsta möjliga utsträckning ska genomsyras av hållbarhetskrav, både avseende miljö, klimat, djurskydd, arbetsvillkor och sociala rättigheter.
  • Vi vill också att kosten som serveras i regionens verksamheter är hälsofrämjande och klimatsmart, med ökad andel växtbaserat, att animaliska livsmedel lever upp till högt ställda djurskyddskrav och att minst 60% av maten är ekologisk. Måltidsverksamheten ska planeras på ett sätt som minimerar svinn och transporter.

För att bygga ett hållbart samhälle måste ekonomin också vara hållbar, etisk och rättvis.  Region Sörmlands förvaltar och spenderar nästan 13 miljarder kronor årligen i sin budget och har därmed inflytande kring hur väldigt mycket pengar sköts ur etiskt och hållbart perspektiv. Regionen skriver avtal, upphandlar produkter och tjänster, placerar anställdas pension och mycket mer. Miljöpartiet vill se över regionens ekonomi på en rad områden för att skärpa de etiska kraven och bidra till att skapa ett fossilfritt, hållbart samhälle. Det innebär bland annat att se över våra pensionsplaceringar (nuvarande mål om att innehav i vapen, fossila bränslen, kärnkraft och pornografi utgör högst 5 procent är för lågt ställd), översyn av inköp och upphandlingar (exempelvis att främja cirkulära lösningar, energieffektivitet och giftfria material), samt mer ekologisk mat i de offentliga köken.

(Kap 2.6 i handlingsplanen, du hittar hela handlingsplanen här)

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter