Hållbar turism

Hållbar turism i Sörmland

Vi vill:

  • Att regionen verkar för att  STUA, Sörmlands turismutveckling AB, endast ska främja hållbar turism, både vad gäller turistandet som sådant och förutsättningarna för att ta sig till målet med hållbara färdmedel.
  • Att regionen ser över och ökar sitt stöd till företag inom turistnäringen.
  • Att regionen utreder vilka medel som finns att söka via EUs strukturfondspartnerskap för detta ändamål.

Sörmland har ett fantastiskt läge med hav och sjöar, åkrar och skog och en rik kulturmiljö. Ändå hittar relativt få besökare hit. Vi vill att regionen ska driva på för att turistnäringen ska utvecklas ordentligt i Sörmland, med särskilt fokus på naturturism. Det gynnar lokala företag och matproducenter och bidrar till att fler får upp ögonen för vårt län. Dessutom är det ett extra incitament för att satsa på kollektivtrafiken och fler säkra cykelbanor.

(Kap 2.5 i handlingsplanen, du hittar hela handlingsplanen här)

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 25 maj 2024

NA Debatt: Vi gläds åt att fira Lakeside Pride – och fortsätter kämpa för allas lika rätt!

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Örebro län, 22 maj 2024

Expressen: Det är KD:s politik som leder till slaktade kor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter