HBTQI+ i vården

HBTQI+ i den sörmländska vården

Vi vill:

  • Att Region Sörmland gör som region Uppsala gjort och inrättar en psykologmottagning med särskild HBTQI+-kompetens inom ramen för ett idéburet offentligt partnerskap med relevanta aktörer i civilsamhället.
  • Att den som står i kö till könsidentitetsmottagningen ska erbjudas psykologiskt stöd under väntetiden.
  • Förnya personalens HBTQI+-kunskaper för bättre bemötande och behandling i vården genom att vidareutbilda all relevant personal inom HBTQI+.
  • Tillsammans med civilsamhället göra en grundlig översyn av hälso- och sjukvården med syfte att på strukturell nivå förbättra kvalitéten och resultaten av all vård för HBTQI+-personer i Sörmland.

Alla ska må bra i Sörmland. Miljöpartiet vill se ett rejält lyft för vården till HBTQI+-personer i Sörmland. Det faktum att hälsoläget är sämre hos HBTQI+-personer jämfört med heterosexuella och CIS-personer och bristande kunskap, bemötande, och resurser leder till sämre utfall för HBTQI+-personer i många situationer i vården. Region Sörmland behöver ta ett helhetsgrepp och göra en bred genomlysning över hur bemötandet och vården kan stärkas. HBTQI+-gruppen är inte homogen. I arbetet med en bättre vård är det därför viktigt att se att det behövs olika insatser och åtgärder till olika grupper. Som del i det arbetet vill vi göra en översyn av hur vården – på alla områden – kan förbättras för HBTQI+-personer.

Ingen ska behöva försvara sin sexuella läggning eller könsidentitet – varken som patient eller som medarbetare i Region Sörmland. Både heteronormen och den binära könsnormen som finns i många verksamheter måste motverkas. Det var länge sedan regionens verksamheter HBTQ+-certifierades, ny personal som saknar den kompetensen har tillkommit och många som gått utbildningen vill säkert få minnet uppfriskat.

På grund av samhällets normer, okunskap och regelrätt diskriminering är den psykiska ohälsan också stor inom HBTQI+-gruppen. Det finns ett stort behov av psykologiskt stöd där kunskap inom HBTQI+ är ett måste och okunskap snarare kan leda till sämre mående hos patienten. Därför vill vi inrätta en särskild psykologmottagning i region Sörmland för HBTQI+-personer, där all personal garanterat har tillräcklig kunskap. Detta ska inte utesluta HBTQI+-personer från övriga psykologmottagningar i Sörmland utan är ett välbehövt komplement. Denna modell bygger på det framgångsrika exemplet i region Uppsala där regionen och RFSL drev en liknande mottagning.

(Kap. 1.9 i handlingsplanen, du hittar hela handlingsplanen här)

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 14 maj 2024

Camilla Hansén (MP) ställer fråga om rätt till fritidstolkning för teckenspråkiga

Örebro län, 13 maj 2024

NA Debatt: Valet är ditt – var en röst för klimatet, demokratin och naturen!

Västmanland, 12 maj 2024

Amanda Lind i Västerås 18 maj

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter