Kollektivtrafik

En av grundbultarna i omställningen är kollektivtrafiken.

Vi vill: 

  • Återinföra persontrafik på TGOJ-banan.
  • Utöka busstrafiken under rusningstid samt helger. Bussarna ska självklart drivas med förnybar energi.
  • Göra det enklare att byta mellan olika transportsätt, bland annat genom förbättrad möjlighet att ta med sig cykel på buss och tåg.
  • Värna och utveckla anropsstyrd kollektivtrafik på landsbygden.
  • Att hela Sörmland ska ha kollektivtrafik till konkurrenskraftiga priser.

Att färdas ensam i en plåtburk på flera hundra kilo är inte energieffektivt. Det är dessutom dyrt för den enskilde och  ineffektiv tidsanvändning, jämfört med att sitta på ett tåg och kunna jobba samtidigt. Det  finns de som måste åka bil, vilket Miljöpartiet förstår och vill bejaka (se förslag för bättre  bilresor i Sörmland i kap 2.2 i handlingsplanen eller under fliken ”trygga transporter” ). Vi vill satsa stort och brett på kollektivtrafiken, så att det  blir ett gångbart alternativ för fler.

Landsbygden skulle ha nytta av bättre möjligheter att åka kollektivt. Därför föreslår vi  att köra persontrafik på den så kallade TGOJ-banan (Trafikaktiebolaget Grängesberg Oxelösund Järnvägar), järnvägen som sträcker sig från Oxelösund, via Flen och Eskilstuna vidare norrut. I dagsläget används sträckan mellan Oxelösund och Flen för godstrafik men inte persontrafik. Att bygga ut trafik från Oxelösund till Flen skulle binda  ihop Nyköping och Eskilstuna. Banan skulle gå igenom Sörmlands hjärta och kunna stanna i  flera mindre orter, vilket vore ett rejält lyft för landsbygden! De senaste åren har stora  satsningar på nya tåg och fler avgångar gjorts på de linjer som redan har persontrafik, till stor  del inriktat för resor till och från Stockholm. Nästa naturliga steg är därför att satsa på att  binda ihop vårt eget län med ny persontrafik Nyköping-Eskilstuna!

Frågan om persontrafik Nyköping-Eskilstuna blev inaktuell efter att Trafikverket år 2013 presenterade en utredning som visade att stora investeringar (380-390 miljoner kr) skulle bli  nödvändiga. Men eftersom merparten av dessa investeringar behövs för godstrafiken oavsett  om persontrafik införs, är det inte kostnadsmässigt orimligt att starta upp persontrafik. Den  största investeringen som enligt utredningen skulle behöva genomföras, spårbytet Flen Eskilstuna, är redan genomfört år 2019 och kvarstår därför inte. Om man även bryter loss  andra nödvändiga investeringar som redan är planerade att utföras, utan införande av  persontrafik, så kvarstår en kostnad på ca 80-100 miljoner kr för att möjliggöra persontrafik  Flen-Nyköping. Ska även Oxelösund kunna trafikeras måste också nya perronger byggas vid  Nyköping och Oxelösund för ytterligare ca 20-30 miljoner kr. Om tågtrafiken från Oxelösund  ska fortsätta mot Eskilstuna efter Nyköping, och inte mot t ex Stockholm, behöver utredas  vidare för att skapa det mest effektiva och attraktiva trafikupplägget för hela tågsystemet.

En utredning från trafikverket kom också fram till att restiden Nyköping-Eskilstuna skulle vara  ungefär densamma med tåg som med buss, men det stämmer inte heller. Om en ny plattform  byggs utefter TGOJ i Flen så kommer restiden Nyköping-Eskilstuna bli ca 70 minuter för  tåget, medan restiden för buss redan idag är ca 90 minuter. Restiden med buss är längre än  vad utredningen angav, bland annat på grund av att man sänkt hastigheten på vägarna från  90 till 80 km/h.

Att återinföra persontrafik på sträckan (Oxelösund-)Nyköping-Flen-Eskilstuna(-Västerås) är  möjligt, bra för miljön och bra för landsbygden. Dessutom skulle det korta restiderna jämfört  med nuvarande busslinjer.

Vi vill också utöka ordinarie kollektivtrafik med fler bussar där de behövs, både turtäthet och  mängden linjer vid behov. Kollektivtrafiken ska fungera även på landsbygden. Anropsstyrd  kollektivtrafik är ett bra och kostnadseffektivt system där resenären i förväg beställer en resa  mellan vissa hållplatser, till samma pris som en vanlig bussbiljett. Det vill vi se mer av. Sörmlandstrafikens uppdrag bör breddas från kollektivtrafik till mer av kombinerad  mobilitet/mobilitet som tjänst, där resenären erbjuds paketlösningar med kollektivtrafik och  andra mobilitetslösningar som t ex bildelning och låne(spark)cyklar, allt för att göra det  enkelt att leva utan egen bil.

Det måste också vara lätt och stöldsäkert att parkera sin bil eller cykel intill buss/ tågstationen så att fler kan använda sig av kollektiva och miljövänliga färdmedel även om de  inte fungerar för hela resan. När det blir lätt och billigt att parkera sin bil eller cykel intill  buss/tågstationen kan fler använda sig av kollektiva och miljövänliga färdmedel. Allra helst  ska det går att ladda en elbil där samtidigt. Även lösningar inom delningsekonomi, såsom  bilpooler, ska främjas.

(Kap 2.1 i handlingsplanen, du kan läsa hela handlingsplanen här)

 

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 25 maj 2024

NA Debatt: Vi gläds åt att fira Lakeside Pride – och fortsätter kämpa för allas lika rätt!

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Örebro län, 22 maj 2024

Expressen: Det är KD:s politik som leder till slaktade kor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter