Krisberedskap

Vi vill: 

  • Inrätta beredskapslager med bland annat läkemedel, medicintekniska hjälpmedel och vatten.
  • Anpassa vårdens byggnader och verksamhet så långt det går till att kunna upprätthålla en god och säker vård även under extrema värmeböljor.
  • Säkra viktig utrustning och infrastruktur (exempelvis sjukvårdsutrustning och reservkraft) vid extrema händelser, såsom extremväder och pandemier.

Möjligheten till bra vård och hälsa hotas av den globala uppvärmningen. Med ett varmare klimat och mer extremväder följer många problem för vården. Under värmeböljor dör fler människor som har skör hälsa eller är äldre. Vid vissa temperaturer går det inte att operera på grund av alltför hög risk för infektioner. Vissa smittsamma sjukdomar kan få en ökad spridning i ett varmare klimat, men också ge ökat tillväxt för bakterier i mat och vatten. Med mer extremväder kommer också fler skogsbränder, strömavbrott och översvämningar. Det i sin tur ökar risken att människor drunknar eller skadas av fallande träd och dylikt. Vårdbyggnader kan översvämmas eller lamslås när de behövs som mest. Klimatförändringar är ett direkt hot mot god vård och hälsa.

Dels behöver vi förhindra den globala uppvärmningen så mycket vi kan (förslag för det finns i nästa kapitel). Dels behöver vi anpassa vården för att fungera i värmeböljor, extrema skyfall eller andra katastrofer. Det förebyggande och anpassande arbetet måste ske på flera områden. En översyn över byggnader och viktig infrastruktur behöver göras. Bättre möjlighet att svalka patienters omgivning vid värmeböljor, minimerad risk för översvämning, minimerad risk för skada på tex reservkraft eller annan viktig utrustning vid översvämning är några exempel. Regionen behöver även inrätta beredskapslager såsom Finlands hade nytta av under pandemin medan Sverige ibland hade stor medicinbrist. Sverige och Sörmland behöver ha bättre beredskap för olika typer av katastrofer. Vi såg alla hur illa krisberedskapen är i regionen under pandemin. Miljöpartiet vill se till vården fungerar så bra som möjligt i tider av kris och katastrof.

(Kap 1.10 i handlingsplanen, du hittar hela handlingsplanen här)

Nyheter på ämnesordet

Jämtland, 14 april 2024

Debatt. Demokratins varningslampor blinkar både lokalt och globalt

Örebro län, 11 april 2024

Pressmeddelande: S, V, C och MP i gemensam uppmaning till L om offentlighetsprincipen

Skåne, 9 april 2024

Ja till MP-motion om minskad förskrivning av antibiotika i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter