Sörmlands kultur

Vi vill: 

  • Bibehålla stödet till kulturen enligt samma proportioner i relation till den övergripande budgeten som tidigare.
  • Aktivt bidra till den nationella diskussionen om det interregionala stödet till folkhögskolorna, i syfte att även storstadsregionerna ska betala sin andel och därmed inte äventyra utbildningar för sörmländska elever.
  • Knyta kulturutbudet tätare till den regionala turismverksamheten.
  • Öppna upp busslinjer till länets kulturellt viktiga platser samt natur- och friluftsområden för att öka tillgängligheten för invånare och turister.

Pandemin har slagit hårt, inte bara mot hälso- och sjukvården utan även mot kulturen. Samtidigt som regionerna brottas med vårdköer, minskade intäkter från patientavgifter och biljettintäkter från kollektivtrafiken och kulturevenemang, brottas flertalet folkhögskolor och kulturorganisationer med ekonomiska svårigheter och sviktande finansiering från regionernas håll. På många håll riskerar stödet till kulturen att skäras ned. Det kan vi inte gå med på. Kulturen är en del av ett levande Sörmland, viktigt inte bara som underhållning utan även för folkhälsan och turismen. Vi förstår att regionen i detta läge behöver lägga de stora resurserna på hälso- och sjukvården, men är samtidigt måna om att värna anslagen till kultur, friluftsfrämjande och folkbildning, för såväl regionens egna som externa verksamheter och aktörer. Kulturen ska värnas och vara tillgänglig för alla – det är en grundläggande demokratifråga.

(Kap 2.3 i handlingsplanen, du hittar hela handlingsplanen här)

Nyheter på ämnesordet

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter