Patientsäkerhet i Sörmland

Vi vill: 

  • Att regionen undersöker förekomsten av vårdskador och vårdrelaterade infektioner (VRI).
  • Sätta in insatser för att minska förekomsten av VRI. Med bättre rutiner och minskad  förekomst av VRI mår människor bättre och vi får skattepengar över till annan vård  som behöver förstärkning.
  • Stärka patientnämndens arbete. Patientnämnden har ett viktigt uppdrag som mottagare av klagomål från patienter gällande exvis. bemötande, väntetider och vårdskador. Vi vill förbättra kommunikationen mellan patientnämnden och övriga regionen så att lärdomar kan dras av inkomna synpunkter.

En alltför stor del av de patienter som söker vård gör det pga problem som uppstått i  samband med tidigare behandlingar. Sjukvårdskostnaden för vårdskador uppgår i Sverige till ca 1 miljard kronor årligen och på det kommer allt det mänskliga lidande det medför den drabbade och anhöriga. Hela 2 000 -3 000 människor dör varje år i vårdskador,  vilket är långt fler än som exempelvis omkommer i trafiken varje år. Det är inte acceptabelt.

(Kap. 1.5 i handlingsplanen, du hittar hela handlingsplanen här)

Nyheter på ämnesordet

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter