Den Sörmländska sjukvårdspersonalen

Nyckeln till en god vård: sjukvårdspersonalen

Vi vill: 

  • Införa arbetstidsförkortning för medarbetare inom områden med hög belastning, till att börja med i dygnet runt-verksamheterna.
  • Utöka antalet BT-platser (bastjänstgöring) och ST-platser (specialisttjänstgöring) för läkare och PTP-platser (praktisk utövning av psykologyrket) för psykologer.
  • Inrätta personalbostäder för att underlätta rekrytering från storstäderna.
  • Fortsätta utöka pendlingsmöjligheterna till Sörmland, så att det går att vara på plats på morgonen i de större orterna även om arbetsdagen startar tidigt.
  • Regionen ska ta fram riktlinjer som innebär att patienter inte ska kunna välja bort personal enbart pga deras etnicitet.

Personalen är vårdens största och viktigaste resurs. En tillräckligt stor och välutbildad personal är lösningen på problem med vårdskador och vårdrelaterade infektioner. Hög personalomsättning medför tapp av kompetens och kontinuitet. Handledning av nyexaminerad personal kräver erfarna medarbetare. Nyrekrytering av personal kostar pengar. Hyrpersonal kostar 6 % av personalbudgeten i Sörmland, pengar som skulle kunna användas till mer vård och bättre förhållanden för personalen. I Sörmland är bristen på vårdplatser sedan många år störst i landet.

De som har anställning inom hälso- och sjukvården måste ges goda förutsättningar må bra på sin arbetsplats. Det är grundläggande både för att kunna ge bra vård och för att själv vilja arbeta kvar. Många av de anställda var hårt belastade redan innan pandemin och behöver bättre arbetsvillkor för att orka vara kvar i yrket. En god arbetsmiljö är självklart fri från diskriminering. Vi vill att regionen stärker arbetet för att förhindra diskriminering och trakasserier som vårdpersonal och brukare idag kan mötas av, exempelvis på grund av deras etnicitet eller kön.

Miljöpartiet vill satsa på personalen. Enstaka punktinsatser som julbonus och höjt friskvårdsbidrag räcker inte. Arbetstidsförkortning är en sådan förändring. Bättre tid för återhämtning med bibehållen lön, till att börja med för personal som arbetar i dygnet runt-verksamhet. Det är en fråga som tas väl emot av fackförbunden och som ligger i linje med den gröna ideologin. Det ger en tillvaro där människan får tid för egna intressen, familj, nära och kära. Med mer tid för vila mellan arbetspassen ges bättre förutsättningar för reell återhämtning och bättre ork i arbetet på sikt. Då kommer också erfarna medarbetare trivas och stanna kvar i vården och kan bidra till att ge en bättre introduktion till de som kommer nya – vilket även det underlättar rekrytering och viljan att stanna kvar för nyutexaminerad vårdpersonal. Kontinuiteten i arbetet och arbetslaget är ett incitament för att inte välja anställning hos bemanningsföretag, som kan erbjuda mer i lön men endast kortvariga placeringar.

Sörmland har en stark fördel i närheten till Stockholm, där många unga och nyutexaminerade kan få vänta över tio år på att få en egen bostad. Ett erbjudande om personalbostad kan vara avgörande för valet av arbetsplats. Det gäller alla personalkategorier. Region Sörmland har samtidigt för få tjänster för s.k. bastjänstgöring (BT) och specialisttjänstgöring (ST), vilket gör att blivande läkare väljer andra regioner. Detsamma gäller PTP-platser (Praktisk Tjänstgöring som Psykolog) för nyutexaminerade psykologer. Fler läkare som utbildas och stannar kvar i Sörmland ökar vårdens kvalitet och bidrar till att kostnaden för hyrläkare minskar. Fler psykologer gör att fler patienter kan erbjudas psykologisk behandling.

Granskningar har visat att det runtom i landet förekommer att vårdgivare accepterar att patienter väljer bort personal som inte är etniskt svenska. Sörmland är en av de regioner som inte har några riktlinjer som sätter stopp för denna rasism.

(Kap. 1.3 i handlingsplanen, du hittar hela handlingsplanen här)

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 25 maj 2024

NA Debatt: Vi gläds åt att fira Lakeside Pride – och fortsätter kämpa för allas lika rätt!

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Örebro län, 22 maj 2024

Expressen: Det är KD:s politik som leder till slaktade kor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter