Tillgänglig vård

Tillgänglig vård i Sörmland!

Vården i Sörmland ska vara tillgänglig. 

Vi vill: 

  • Bevara, och i vissa fall återinrätta och bygga ut, vården på de små orterna.
  • Fast vårdkontakt till de som behöver.
  • Utveckla rehabiliteringskoordinatorernas arbete.
  • Att det ska bli enklare att komma i kontakt med vården och att digitaliserade tjänster ökar.

Du måste kunna bo var du vill i länet och känna en trygghet i att inte ha för långt till vården.  För att den sörmländska landsbygden ska leva är tillgänglig samhällsservice en  grundförutsättning. Bibliotek, matbutiker, kommunikationer och även vård är centrala. Den vård vi behöver ofta ska finnas nära, även på landsbygden. Vi vill inte se en centralisering av vårdutbud till de större orterna. Det är viktigt att den som bor utanför städerna inte har långt till vården. Digitaliseringen underlättar och hjälper en del, men får aldrig vara en ursäkt att lägga ner vårdanläggningar utanför tätorterna.

Du måste också kunna få vård med hög kvalitet om du har flera sjukdomar samtidigt, en så kallad  komplex sjukdomsbild. Alltför ofta bollas människor mellan olika instanser och faller mellan stolarna. Det kan leda till att människor inte får den vård de behöver, eller i värsta fall ges  mediciner som motverkar varandra. Det måste finnas en överblick så att vården av multisjuka inte blir lidande.

Vi vill förstärka arbetet med att införa en fast vårdkontakt på vårdcentralen för personer med kronisk sjukdomar och komplexa sjukdomsbilder. Ett sådant arbete pågår, men det går inte tillräckligt fort. Alltjämt ser vi äldre och/eller kroniskt sjuka som faller mellan stolarna och felbehandlas då ingen med medicinsk kompetens har överblick över de behandlingar som ges och vilka läkemedel som förskrivs på olika håll.

Vårdcentralernas rehabkoordinatorer behöver tydligare uppdrag och kompetensutveckling. Rehabkoordinatorer är en nyligen inrättad funktion för att hjälpa långtidssjukskrivna att må bättre och kunna komma tillbaka i arbete. Att varje vårdcentral måste ha en rehabkoordinator är bra, men deras funktion måste förbättras och förtydligas. Med en god koordination kan vi undvika att människor faller mellan stolarna i vården.

(Kap. 1.1 i handlingsplanen, du kan läsa hela handlingsplanen här)

 

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 25 maj 2024

NA Debatt: Vi gläds åt att fira Lakeside Pride – och fortsätter kämpa för allas lika rätt!

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Örebro län, 22 maj 2024

Expressen: Det är KD:s politik som leder till slaktade kor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter