Trygg förlossningsvård i Sörmland

Trygg förlossningsvård i Sörmland

Vi vill: 

  • Att förlossning och eftervård av barnmorska hemma erbjuds i Sörmland där det inte finns medicinska skäl att föda på sjukhus att tillgängligheten till förlossningsvård ökar i Sörmland till exempel genom mindre kliniker utanför sjukhusen och mobila barnmorsketeam
    att barnmorskeledda team enligt modell från “Min Barnmorska” eller annan liknande modell ska etableras även i Sörmland.
  • Att förlossningskliniken på Nyköpings lasarett ska värnas, i den händelse av att diskussionen om nedläggning återkommer.
  • Att den akuta barnsjukvården vid Nyköpings lasarett byggs ut.

En trygg och säker graviditet, förlossning och eftervård är en av de viktigaste feministiska frågorna. Individens rätt till valmöjlighet och trygghet är avgörande för en positiv upplevelse och för att minska riskerna för psykisk och fysisk ohälsa innan och efter förlossning. En miljö som är mindre sjukhuslik kan leda till lägre stressnivåer och en mer positiv förlossningsupplevelse hos den födande. Den svenska förlossningsvården går mot alltmer centralisering. Ett argument är att en större klinik kan säkerställa patientsäkerheten på ett tydligare sätt. Men omföderskor med okomplicerade graviditeter skulle kunna föda hemma eller på mindre kliniker assisterade av barnmorskor. Vi vet också att barnmorskornas roll före och under förlossningen är viktig för att öka patientsäkerheten och skapa trygghet för den som ska föda.

Modellen ”Caseload midwifery”är prövad och utvärderad internationellt och har visat ökad tillfredsställelse hos kvinnan, bibehållen medicinsk säkerhet och jämförbara kostnader. Den svenska motsvarigheten kallas “Min barnmorska”. Den innebär att ett barnmorsketeam följer kvinnan under graviditeten och att någon av dem sedan är med under förlossningen. Det minskar förlossningsrädsla och komplikationer under och efter förlossningen. (Pers. medd. Barnmorskeförbundets ordförande).

(Kap. 1.7 i handlingsplanen, du hittar hela handlingsplanen här)

Nyheter på ämnesordet

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter