Trygga transporter

Vi vill: 

  • Bygga säkra passager över våra vägar för vilt (sk faunaövergångar eller ekodukter).
  • Sätta upp fler viltstängsel.
  • Bygga fler och bättre cykelvägar i och mellan tätorter.

Trafiken måste vara en säker plats att vistas i, oavsett transportslag. Cyklister, fotgängare, bussar, tåg och bilister måste kunna färdas tryggt och säkert. Vi vet sen tidigare att det är mindre risk för olyckor i kollektiva färdmedel. Att fler åker kollektivt är ett utmärkt sätt att minska risken för olyckor och lämna plats på vägarna till de som faktiskt behöver bilen (se avsnittet om kollektivtrafik). Men även när kollektivtrafiken ökar och bilismen minskar finns självklart fortfarande ett arbete att göra. För cyklisten eller skolbarnet som blandas med bilar på stråk mellan cykelvägar, och för bilisten som kör på landsbygden i skymningen.

Cykeln och elcykeln är inte bara ett transportslag för innerstäderna. Men om fler ska kunna välja cykeln för både kortare och längre resor även utanför stadskärnorna, så måste det vara utan att behöva trängas med bilar i hög hastighet.

Att Sörmland är fjärde mest drabbade länet när det gäller viltolyckor (2017) måste vi ändra på. Med viltstängsel minskar förekomsten och vägarna blir säkrare, och med säkra passager över våra vägar för vilt (sk faunaövergångar eller ekodukter) minskar vi risken för viltolyckor och förbättrar den biologiska mångfalden.

(Kap 2.2 i handlingsplanen, du hittar hela handlingsplanen här)

Nyheter på ämnesordet

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter