Bättre psykisk hälsa bland ungdomar

Bättre psykisk hälsa bland ungdomar i Sörmland

Vi vill:

  • Stärka samverkan mellan socialtjänsten, skolhälsovården, första linjens psykiatri och BUP.
  • Stärka BUP och övrigt stöd på fler orter.

Vi har fler och fler prylar idag, samtidigt blir vi mindre och mindre lyckliga. Den psykiska ohälsan bland unga har fördubblats perioden 1985-2014 (Folkhälsomyndigheten). Mer än varannan tjej i åldern 16-24 har tätt återkommande psykosomatiska besvär såsom ont i magen eller sömnbrist (MUCFs rapport När livet känns fel). Folkhälsomyndigheten lyfter fram olika tänkbara orsaker till den ökade ohälsan t.ex. ökad individualisering, minskad framtidstro, skolstress, svårigheter att komma in på arbetsmarknaden särskilt för dem utan godkända betyg.

Den psykiska ohälsan bland unga är oacceptabel, vi måste bryta trenden och låta fler må bra. Då ohälsan beror på sociala faktorer behöver dessa åtgärdas i tät samverkan med föräldrar och sociala myndigheter. Ungdomarna behöver stöd för att gå ur skolan rustade för vuxenlivet. Samverkan mellan skola, socialtjänst, första och andra linjens psykiatri och beroendevård behöver stärkas. Vi måste bygga ett samhälle som människor mår bättre i, och vi måste ge alla unga som lider av psykisk ohälsa möjlighet att få bra vård.

Sörmlands unga måste få det stöd och den hjälp som behövs. Skolhälsovården är ofta den första kontakten för en ungdom, som mår dåligt. BUP och första linjens psykiatri  behöver mer resurser för att kunna hjälpa dem som behöver. Väntetiden för neuropsykiatrisk utredning måste kortas.  Även den geografiska  tillgängligheten behöver beaktas. Hjälp måste kunna fås även utanför de största tätorterna.

Miljöpartiet i Sörmland vill både arbeta förebyggande och stärka BUP. Unga ska ha  förutsättningarna att känna igen psykisk ohälsa i sig själva och andra, för att kunna söka hjälp snabbare och förhindra att det förvärras. Men för det måste det också gå att få hjälp, vilket kräver fler resurser.

(Kap. 1.2 i handlingsplanen, du hittar hela handlingsplanen här)

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 25 maj 2024

NA Debatt: Vi gläds åt att fira Lakeside Pride – och fortsätter kämpa för allas lika rätt!

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Örebro län, 22 maj 2024

Expressen: Det är KD:s politik som leder till slaktade kor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter