Solna

Vi vill göra Solna till en grönare och mer levande stad.

Vill du engagera dig eller bli medlem? Mejla [email protected]!

Miljöpartiets handlingsprogram för Solna 2019-2022

Blågrönt regeringsprogram för Solna 2019-2022

Följ oss på Facebook eller Instagram 

Bernhard Huber och Victoria Johansson, gruppledare och kommunalråd för Miljöpartiet Solna
Våra prioriteringar

Klimat.

De val vi gör idag påverkar våra barn och barnbarn. Därför behöver vi bygga ett hållbart Solna där det är lätt att leva klimatsmart. I en grön stad får också människorna mer utrymme. Så blir Solna en bättre plats för alla.

Miljö.

Vi människor behöver frisk luft, rent vatten och närhet till natur. Därför måste vi värna miljön både för vår egen skull och för djuren och växterna. Solna behöver sina gröna lungor.

Skola och förskola.

I skolan läggs grunden för resten av våra liv. En bra och jämlik skola behöver fler lärare och mindre barngrupper. Skolan ska erbjuda goda lärmiljöer och ge stöd till barn som mår dåligt. Solnas barn är viktigare än låg skatt.

Miljöpartiet Solna

Kontakt