Alla har rätt till en bra äldreomsorg

Stockholm är en stad där vi ska ta hand om varandra. Äldreomsorgen ska vara tillgänglig för alla vid behov, garantera en trygg vardag med hög livskvalitet och vara jämlik.

Miljöpartiet vill

  • att det ska vara en hög livskvalitet inom äldreomsorgen där alla äldre har rätt till bra mat, gemenskap och daglig utevistelse
  • att det byggs fler vård- och omsorgsboenden samt seniorboenden med aktivitetscenter i Stockholm
  • att stödet för anhöriga ska öka, till exempel genom avlastning.

 

En äldreomsorg med livskvalitet i fokus

Miljöpartiet vill att alla äldre i Stockholm ska ha en hög livskvalitet. En viktig del i detta är att fokusera på de äldres måltidsupplevelse. Maten ska serveras i en trivsam miljö, vara god, ekologisk och näringsrik. Även dukning och miljön som måltiden serveras i är viktig att göra så bra som möjligt. Festliga inslag när tillfälle ges är också viktigt för att skapa en god livskvalitet.

För oss är det en självklarhet att alla äldre ska ha rätt till daglig utevistelse. Det ska finnas miljöer i nära anslutning till äldreboenden som inspirerar till att vistas utomhus. Även regelbunden utevistelse i naturmiljö ska möjliggöras.

Då många äldre upplever ensamhet vill vi fortsätta att skapa fler aktivitetscenter runtom i staden dit äldre kan umgås och träffa nya vänner samtidigt som de äter en gemensam måltid eller deltar i en aktivitet. Vi ser gärna fler kulturella aktiviteter, fysiska aktiviteter och generationsöverskridande aktiviteter för äldre i Stockholm.

En utbyggd äldreomsorg för att möta framtidens behov

Under en längre tid framöver så kommer antalet äldre i Stockholm att öka. Därför behöver också äldreomsorgen byggas ut. Vi behöver bygga fler äldreboenden över hela staden och rekrytera fler medarbetare till äldreomsorgen. För oss är det viktigt att det inte enbart byggs äldreboenden för de som är allra sjukast. Därför vill vi att det byggs fler seniorboenden med aktivitetscenter runt om i staden dit äldre kan flytta även utan ett biståndsbeslut. Många äldre känner sig ensamma eller känner en stor oro och vill därför flytta till ett boende som känns tryggt och där det finns en gemenskap.

En hållbar äldreomsorg för personal och äldre

Personalens insatser är centrala för en väl fungerade äldreomsorg. Det är viktigt att det finns tillräckligt med personal och att deras inflytande över sin arbetssituation förbättras. Staden behöver ständigt arbeta för att fler undersköterskor utbildas och söker sig till äldreomsorgen, till exempel genom vård- och omsorgscollege för utbildning av undersköterskor och genom att fler ungdomar får prova på att arbeta inom äldreomsorgen. Befintlig personal ska alltid ha goda möjligheter till kompetensutveckling inom till exempel demensvård, måltider och språk.

Ökat stöd till anhöriga

Anhöriga påverkas mycket av att en närstående blivit sjuk och inte längre kan ta hand om sig själv i samma utsträckning som tidigare. För oss i Miljöpartiet är det viktigt att staden ger stöd även till anhöriga. Många anhöriga är också delaktiga i omsorgen av sina äldre släktingar. Även anhöriga behöver ibland kunna ta ledigt och vila upp sig en tid. Därför vill vi skapa fler äldreboenden med korttidsplatser i Stockholm där äldre kan få vård och omsorg under en kortare period för att sedan komma hem igen.

En äldreomsorg med mångfald

Vi vill att det ska finnas en mångfald inom äldreomsorgen. Den ska vara jämlik och alla som tar del av stadens äldreomsorg ska få ett gott bemötande. Det är viktigt att det finns profilboenden med till exempel språk, hbtq eller kultur som profil att välja mellan. Initiativ till profilboenden ska därför uppmuntras och om så är möjligt stöttas av staden.

Vi tycker att äldreomsorgen ska ha en mångfald av aktörer. Kommunal äldreomsorg finnas att välja i hela staden, men vi ser även att privata och ideella aktörer fyller en viktig roll. Staden ska ställa lika stora krav på att alla aktörer, såväl kommunala som privata, upprätthåller en hög kvalitet.

En trygg och säker äldreomsorg

Äldreomsorgen ska vara trygg och säker. Därför måste staden ständigt arbeta för att det ska vara lätt att anmäla missförhållanden inom äldreomsorgen i Stockholms stad och att de ska utredas och åtgärdas snabbt. Både den kommunala äldreomsorgen och privata aktörer inom äldreomsorgen ska värna om personalens meddelarfrihet så att de kan slå larm om eventuella brister i verksamheten.

Stockholm stad och Stockholms läns landsting behöver ha en god samverkan så att patientsäkerheten för äldre som vårdas av både staden och landstinget är hög. 

Medicingenomgångar ska genomföras regelbundet på stadens äldreboenden. Detta för att minska risken för biverkningar som kan uppstå när flera mediciner ges tillsammans eller doseringar justeras efter nya förutsättningar och behov.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: