Bromma flygplats

Stockholm växer, bostadsbristen är akut och det råder stor brist på byggbar mark. Unga stockholmare och kommande generationer måste få en chans till en egen bostad. Ytan som Bromma flygplats ligger på är en fantastisk tillgång som kan användas för att minska bristen på bostäder.

Miljöpartiet vill

  • bygga bostäder istället för att ha kvar en flygplats i centrala Stockholm
  • få bort problemet med buller som flygplatsen för med sig.

Regeringen har tillsatt en utredning om Bromma flygplats framtid som presenterades under våren 2016. Utredaren konstaterar i sin rapport att Bromma flygplats inte har en framtid och att den bör vara avvecklad senast 2038. För detta krävs en utbyggnad av Arlanda där de viktigaste åtgärdena är terminaler och uppställningsplatser för plan. 

Miljöpartiet i Stockholm ser stora behov av bostäder även framöver varför planeringen av att flytta Bromma till Arlanda bör påbörjas redan nu. 

Bromma flygplats omöjliggör inte bara bostäder på den stora yta där flygplatsen ligger, utan påverkar också andra delar av Stockholm genom bullerproblem och höjdrestriktioner som flygplatsen för med sig. 

Inför valet 2014 tog Miljöpartiet fram en rapport för bostadspotentialen på Bromma flygplats. Vi lät arkitekter rita på en helt ny stadsdel; Bromma Parkstad. Läs hela rapporten här>>

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: