Bromma flygplats

Miljöpartiet vill att fler ska kunna få en bostad i Stockholm. Bromma flygplats har lagt en bullermatta över stora delar av staden och stoppat mellan 30 000 och 50 000 bostäder. Vi vill stänga flygplatsen.

Miljöpartiet vill

  • lägga ner Bromma flygplats så snart som möjligt.
  • bygga tiotusentals nya bostäder i Stockholm.

Alla människor behöver ett hem. Stockholm växer, bostadsbristen är akut och det råder stor brist på byggbar mark.

Idag lägger Bromma flygplats beslag på stora ytor mark, relativt centralt i Stockholm. Bullret från flygplanen försvårar bostadsbyggande i ett ännu större område.

Flygtrafiken styr hur högt det är möjligt att bygga i närliggande stadsdelar. Därför stoppar Bromma flygplats nya bostäder i stora delar av Stockholm.

Miljöpartiet vill att unga stockholmare och kommande generationer ska få en bättre chans till en egen bostad. Vi ser att Stockholm behöver mer plats för människor, inte för flygplan.

Miljöpartiet vill lägga ner Bromma flygplats. Vi vill flytta över trafiken till Arlanda och påbörja planeringen av tiotusentals nya bostäder.

Redan inför valet 2014 tog vi fram en rapport om bostadspotentialen på Bromma flygplats. Vi lät arkitekter rita på en helt ny stadsdel: Bromma parkstad. Läs hela rapporten här.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: