Lika rättigheter för alla

Alla människors lika värde och lika rättigheter är en förutsättning för demokrati och mänskliga rättigheter. Stockholm ska vara en stad där alla känner sig välkomna och respekterade. Den rika mixen av kulturer och människors olika erfarenheter är en stor resurs. Det är tack vare blandningen av människor som vår stad utvecklas och förändras.

”Alla människor i Stockholm ska ha lika möjligheter att skapa sig ett gott liv”

Lika rättigheter för alla

Lika rättigheter innebär att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett kön, funktionalitet, etnicitet, religion, ålder, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Tyvärr har inte alla människor i Sverige idag tillgång till lika rättigheter. Detta beror bland annat på att det finns regler, normer, rutiner och beteenden i samhället som utgör ett hinder för vissa grupper att uppnå samma rättigheter och möjligheter som majoriteten av befolkningen har. Denna strukturella diskriminering kan vara synlig eller dold och avsiktlig eller oavsiktlig. Kompetenshöjningen kring mänskliga rättigheter i stadens alla verksamheter ska fortsätta och stärkas.

En stad fri från diskriminering

Stockholm ska vara en stad där alla människors kompetens tas tillvara och ingen blir utsatt för diskriminering. Staden ska ha en aktiv politik som främjar lika rättigheter och arbetar för att alla invånares kompetens tas tillvara och respekteras. Diskriminering innebär att principen om människors lika värde inte upprätthålls och är därför ett allvarligt demokratiskt problem för hela samhället.

Utbilda, utvärdera och testa

För att uppnå ett Stockholm fritt från diskriminering ska stadens personal och politiker utbildas regelbundet och särskilda insatser, exempelvis diskrimineringstester och normskapande kampanjer, ska genomföras. Det är viktigt att den antidiskrimineringsklausul som införts under mandatperioden även används i stadens upphandlingar, eftersom köp av varor och tjänster påverkar många företag. Stockholms nöjesliv måste välkomna alla. När staden ger serveringstillstånd till restauranger ska frågor om tillgänglighet, likabehandling och diskriminering beröras i utbildning av personal och vid tillsynsbesök. 

Stöd antidiskrimineringsbyråerna

Stockholms stad ska också stödja Stockholms antidiskrimineringsbyråer ekonomiskt. Med förbättrade villkor skulle byråerna kunna vara den resurs för enskilda individers upprättelse som saknas i Sverige idag. Att människor kan få upprättelse när deras rättigheter kränks är viktigt för Sveriges demokrati och har också en viktig handlingsdirigerande funktion. Den arbetsgivare, restaurangägare eller skolledare som vet att avsiktlig eller oavsiktlig diskriminering riskerar att kosta hundratusentals kronor kommer att lägga större kraft på att se till att diskriminering inte sker.

Alla behövs för att uppnå det gröna samhället, då det är bygget av vår gemensamma framtid som förenar oss – snarare än födelseort, funktionalitet, kön eller religiös tillhörighet. Varje människa ska vara välkommen utifrån sina egna förutsättningar. Miljöpartiet vill undanröja hinder för fler ska kunna vara med och bygga Stockholm, uppmuntra alla som deltar och värna rätten att vara lika stolt över alla identiteter och kulturer.

 

 

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: