Näringsriktig, ekologisk och god mat

Varje dag, i butiken och vid matbordet, gör vi val som påverkar vår hälsa och miljön i stort. Det ska vara lätt att leva ett miljövänligt och sunt liv i Stockholm.

Miljöpartiet vill

  • att 100 procent av all mat som staden köper in ska vara ekologisk
  • att stadens förskolor och skolor ska arbeta för att minska köttkonsumtionen
  • att staden inte ska köpa in hotade fiskarter
  • att maten ska lagas från grunden, nära verksamheterna

Mat med hög kvalitet

Maten som staden serverar barn, unga och äldre ska vara näringsriktig, ekologisk och god. Kvaliteten på maten ska förbättras med råvaror av hög kvalitet. Maten ska lagas från grunden och i möjligaste mån tillagas nära verksamheten.

Mer ekologiskt i stadens verksamheter

Staden ska kraftigt öka sin andel inköp av ekologisk mat och anta en ny upphandlingspolicy med tydliga krav på miljö, klimat, djurskydd och social rättvisa. Staden ska aktivt informera konsumenter om vilka produkter som är bäst för miljön, hälsan och den privata ekonomin.

Öka andelen vegetarisk mat i förskolor och skolor

Köttproduktion bidrar till stora klimatutsläpp. Stadens förskolor och skolor ska arbeta aktivt för att minska köttkonsumtionen, exempelvis genom en vegetarisk dag per vecka. Hotade fiskarter ska inte serveras. En åtgärdsplan för att minska mängden mat som slängs i stadens verksamheter ska tas fram.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: