Östlig förbindelse

Miljöpartiet säger nej till Östlig förbindelse. Vi anser att Stockholm behöver mer och bättre kollektivtrafik, inte fler motorvägar.

Miljöpartiet vill

  • att biltrafiken ska minska i hela Stockholm
  • att pengar för investeringar ska gå till satsningar på gång, cykel och kollektivtrafik istället för att bygga Östlig förbindelse.

”Biltrafiken ska minska och då måste vi ta ett ansvar. En ny motorväg är inte vad som då behövs.”

Vi vill nå klimatmålen och minska biltrafiken

Stora infrastrukturprojekt ska bidra till att klara de nationella och lokala klimatmålen. Östlig förbindelse innebär enligt Trafikverket att biltrafiken i regionen totalt ökar, vilket går emot de klimatmål som satts upp kring trafiken både lokalt och nationellt. Trafikverket säger att biltrafiken behöver minska, även med ett högt antagande om ny teknik för fordon och bränslen.

Samhällsekonomiska bedömningar visar dessutom att Östlig förbindelse blir lönsam först om biltrafiken ökar kraftigt i regionen. Det är en utveckling som vi inte vill se.

Miljöpartiet har bidragit till att Stockholms stad inte är beredd att medfinansiera Östlig förbindelse och staden har även meddelat att projektet inte visar på hur det kan bidra till att nå klimatmålen. Stockholms stad har även beslutat om ett mål att minska biltrafiken.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: