Äldreomsorg

Äldreomsorg

Miljöpartiet vill att äldreomsorgen ska ge möjligheter till en god livskvalité för de äldre stockholmare som är i behov av stöd och hjälp. Goda måltider, att få vistas ute i naturen, uppleva kultur och att ta del av sociala aktiviteter ska vara en självklarhet även för våra äldre. Under pandemin har det blivit än mer tydligt att äldreomsorgen i Sverige behöver förbättras. Miljöpartiet vill därför bygga ut äldreomsorgen, skapa fler äldre-, vård- och omsorgsboenden, satsa på förebyggande insatser och sänka kostnaderna för den enskilde.

Miljöpartiet vill:

  • Förbättra kontinuiteten inom hemtjänsten så att de äldre får träffa samma personer, avskaffa minutjakten och starta en kommunal vikariepool.
  • Skapa fler mötesplatser för sociala och kulturella aktiviteter och ge utökade möjligheter att bo tillsammans på äldre- och seniorboenden.
  • Motverka ofrivillig ensamhet genom uppsökande verksamhet i samverkan mellan kommun, sjukvård och ideella organisationer.
  • Utöka hemtjänsten och äldreomsorgens samarbete med sjukvården och höja beredskapen för krissituationer.
  • Se fler kuratorer i äldreomsorgen och öka kompetensen om psykisk hälsa hos äldreomsorgens personal.
  • Se till att maten som serveras i äldreomsorgen är vällagad och ekologisk samt i större utsträckning växtbaserad, lokalproducerad och säsongsanpassad.
  • Stärka stöd och insatser för anhöriga som tar hand om sina närstående

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 27 januari 2023

Grön ungdom: Varför alkohol?

Gävleborg, 9 januari 2023

Debatt: Miljöpartiet vill se ett Gävleborg rikt på fri och självständig kultur

Örebro län, 6 januari 2023

Camilla Hansén: Visste du redan före Ivanhoe att löftet var en lögn?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter