Bostäder

Bostäder

Alla har rätt till en bostad. Trots att det byggs mycket i Stockholm är det många grupper som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Nu behövs fler bostäder som människor har råd med. Bostäderna ska vara av hög kvalitet och bidra till en vacker stadsbild samt god livsmiljö. Vi vill göra det lättare att hitta ett hem i Stockholm, oavsett livssituation. Vi vill också minska byggsektorns klimatpåverkan. Stockholm ska bli bättre på att använda renoverade byggnader och lokaler som redan finns, och undvika rivningar. Stadens egna bostadsbolag ska alltid bygga klimatsmart.

Miljöpartiet vill:

  • Bygga fler ungdomsbostäder, studentbostäder, bostäder för äldre, bostäder för större familjer, korttidsboenden och LSS-boenden
  • Underlätta för kollektivhus, byggemenskaper, kompiskontrakt och kooperativa hyresrätter.
  • Erbjuda fler bostäder med korttidskontrakt, där bostadssökande kan få ett tillfälligt hem utan att förlora tid i bostadskön.
  • Kräva återbrukat och klimatsmart byggmaterial, som till exempel trä, samt låg energiförbrukning och solceller när det byggs på stadens mark.
  • Energieffektivisera stadens byggnader och de kommunala bostadsbolagens bostäder.
  • Planera in samt skydda grönska och natur i alla stadens byggprojekt.
  • Ge allmännyttan fler markanvisningar och bygga fler bostäder med lägre hyror, bland annat så kallade Stockholmshus.
  • Öka andelen kommunala hyresrätter. Miljöpartiet säger nej till ytterligare ombildningar av hyresrätter under kommande mandatperiod.
  • Ge hyresgäster större inflytande över renoveringar som medför hyreshöjning

Nyheter på ämnesordet

Skåne, 27 juni 2024

Debattartikel: Sänk Skånetrafikens biljettpriser

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Skåne, 14 juni 2024

Miljöpartiet vill sänka biljettpriserna hos Skånetrafiken

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter