Bromma flygplats

Bromma flygplats

Miljöpartiet vill att fler ska kunna få en bostad i Stockholm. Bostadsbristen är akut och det råder stor brist på byggbar mark. Idag lägger Bromma flygplats beslag på stora ytor centralt i Stockholm. Bullret från flygplanen försvårar bostadsbyggande i ett ännu större område och flygtrafiken styr hur högt det är möjligt att bygga i närliggande stadsdelar. Därför vill vi lägga ner Bromma flygplats och flytta den nuvarande trafiken till Arlanda.

Miljöpartiet vill:

  • Lägga ner Bromma flygplats så snart som möjligt
  • Bygga 30 000-50 000 nya bostäder i anslutning till Bromma flygplats
  • Skapa arbetsplatser, parker, skolor, kulturlokaler, idrottsanläggningar och tunnelbana, i miljövänliga Bromma parkstad.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 27 januari 2023

Grön ungdom: Varför alkohol?

Gävleborg, 9 januari 2023

Debatt: Miljöpartiet vill se ett Gävleborg rikt på fri och självständig kultur

Örebro län, 6 januari 2023

Camilla Hansén: Visste du redan före Ivanhoe att löftet var en lögn?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter