Bromma flygplats

Bromma flygplats

Miljöpartiet vill att fler ska kunna få en bostad i Stockholm. Bostadsbristen är akut och det råder stor brist på byggbar mark. Idag lägger Bromma flygplats beslag på stora ytor centralt i Stockholm. Bullret från flygplanen försvårar bostadsbyggande i ett ännu större område och flygtrafiken styr hur högt det är möjligt att bygga i närliggande stadsdelar. Därför vill vi lägga ner Bromma flygplats och flytta den nuvarande trafiken till Arlanda.

Miljöpartiet vill:

  • Lägga ner Bromma flygplats så snart som möjligt
  • Bygga 30 000-50 000 nya bostäder i anslutning till Bromma flygplats
  • Skapa arbetsplatser, parker, skolor, kulturlokaler, idrottsanläggningar och tunnelbana, i miljövänliga Bromma parkstad.

Nyheter på ämnesordet

Värmland, 16 augusti 2022

Grön tågturné genom Värmland

Skåne, 15 augusti 2022

”Sjukvården bör ta psykisk ohälsa på lika stort allvar som ett brutet ben eller ett dåligt hjärta”

Halland, 14 augusti 2022

En rättvis och snabb omställning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter