Buller

Buller är en folkhälsofråga och det är därför viktigt att ljudnivån hålls på en rimlig nivå. Trafiken är idag den största bullerkällan och det är angeläget att minska trafiken och verka för tystare fordon. Stadens egna fordon och arbetsredskap ska övergå till eldrift. Bullerutsatta miljöer är även ett hinder för att kunna bygga bostäder. Genom att minska bullret kan fler nya bostäder byggas. I första hand ska ljudnivån minska och i andra hand kan utformningen av själva bostäderna skapa en bra boendemiljö.

Miljöpartiet vill:

  • Skapa en elbilszon i city och Gamla stan.
  • Förbjuda biltrafik på vissa platser och dagar samt minska den totala biltrafiken med 30 procent till 2030.
  • Göra det dyrare med fossilbil än elbil vid parkering och trängselskatt.
  • Minska flygbullret genom att stänga Bromma flygplats
  • Värna tysta områden i naturreservat och andra naturområden

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 27 januari 2023

Grön ungdom: Varför alkohol?

Gävleborg, 9 januari 2023

Debatt: Miljöpartiet vill se ett Gävleborg rikt på fri och självständig kultur

Örebro län, 6 januari 2023

Camilla Hansén: Visste du redan före Ivanhoe att löftet var en lögn?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter