Buller

Buller är en folkhälsofråga och det är därför viktigt att ljudnivån hålls på en rimlig nivå. Trafiken är idag den största bullerkällan och det är angeläget att minska trafiken och verka för tystare fordon. Stadens egna fordon och arbetsredskap ska övergå till eldrift. Bullerutsatta miljöer är även ett hinder för att kunna bygga bostäder. Genom att minska bullret kan fler nya bostäder byggas. I första hand ska ljudnivån minska och i andra hand kan utformningen av själva bostäderna skapa en bra boendemiljö.

Miljöpartiet vill:

  • Skapa en elbilszon i city och Gamla stan.
  • Förbjuda biltrafik på vissa platser och dagar samt minska den totala biltrafiken med 30 procent till 2030.
  • Göra det dyrare med fossilbil än elbil vid parkering och trängselskatt.
  • Minska flygbullret genom att stänga Bromma flygplats
  • Värna tysta områden i naturreservat och andra naturområden

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 9 augusti 2022

Ge ersättning till markägare som binder in kol

Uppsala län, 8 augusti 2022

Våra toppkandidater

Västerbotten, 5 augusti 2022

Valintervjun: Hans Brettschneider

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter