Cykel

Miljöpartiet har under många år drivit på för att göra Stockholm till en bättre cykelstad. Sedan 2014 har Stockholm satsat 2 miljarder på att förbättra cykelvägnätet. Framkomligheten har höjts genom bredare cykelvägar, bättre utformningar av korsningar, högre standard på beläggning och rakare stråk. När fler resor sker på cykel minskar trängseln, bullret dämpas och luften blir friskare att andas. Miljöpartiet vill fortsätta göra Stockholm till Europas främsta cykelstad.

Miljöpartiet vill:

  • Kraftigt bygga ut Stockholms cykelnät, som binder ihop innerstaden och ytterstaden.
  • Ge staden i uppdrag att underlätta cykling för sina hyresgäster och göra staden till en mer cykelvänlig arbetsgivare.
  • Minska konflikten mellan gående och cyklister genom att separera gång- och cykeltrafiken.
  • Bygga fler cykelparkeringar, exempelvis vid tunnelbanestationerna.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 1 mars 2024

Camilla Hansén (MP): Vi behöver europeisk politik för länets mathantverkare

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter