Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd

I Stockholm ska alla kunna uppleva livskvalitet och möjligheter i vardagen. Personer som behöver extra eller tillfälligt stöd ska aldrig lämnas vid sidan av. Barns bästa ska alltid vägas in när föräldrarna ansöker om ekonomiskt bistånd. Papperslösa barn ska kunna få en skälig levnadsnivå.

Miljöpartiet vill:

  • Stärka barnperspektivet för att barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd ska få sina behov tillgodosedda
  • Minska administrationen och dokumentationen för socialsekreterare
  • Stärka socialtjänstens insatser för barn och unga
  • Att SL-kortet ska ingå i normen för försörjningsstöd

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 27 januari 2023

Grön ungdom: Varför alkohol?

Gävleborg, 9 januari 2023

Debatt: Miljöpartiet vill se ett Gävleborg rikt på fri och självständig kultur

Örebro län, 6 januari 2023

Camilla Hansén: Visste du redan före Ivanhoe att löftet var en lögn?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter