Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd

I Stockholm ska alla kunna uppleva livskvalitet och möjligheter i vardagen. Personer som behöver extra eller tillfälligt stöd ska aldrig lämnas vid sidan av. Barns bästa ska alltid vägas in när föräldrarna ansöker om ekonomiskt bistånd. Papperslösa barn ska kunna få en skälig levnadsnivå.

Miljöpartiet vill:

  • Stärka barnperspektivet för att barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd ska få sina behov tillgodosedda
  • Minska administrationen och dokumentationen för socialsekreterare
  • Stärka socialtjänstens insatser för barn och unga
  • Att SL-kortet ska ingå i normen för försörjningsstöd

Nyheter på ämnesordet

Västerbotten, 17 augusti 2022

Vårt samhälle byggs genom närvaro och tillit

Värmland, 16 augusti 2022

Grön tågturné genom Värmland

Skåne, 15 augusti 2022

”Sjukvården bör ta psykisk ohälsa på lika stort allvar som ett brutet ben eller ett dåligt hjärta”

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter