Elektrifiering och elbilar

Elektrifiering och elbilar

Det ska vara enkelt att dela bil och att köra miljövänligt. Stockholm stad ska gå före och se till att alla tjänstefordon är el- eller gasbilar. Det vill vi åstadkomma genom fler laddplatser och lägre trängselskatter och parkeringsavgifter för elbilar än för fossila fordon. För att omställningen ska kunna ske ska också Stockholm bidra med mer energiproduktion lokalt.

Miljöpartiet vill:

  • Skapa en elbilszon i city och Gamla stan.
  • Förbjuda biltrafik på vissa platser och dagar samt minska den totala biltrafiken med 30 procent till 2030.
  • Installera laddplatser på hälften av stadens parkeringar senast 2026.
  • Göra det dyrare med fossilbil än elbil vid parkering och trängselskatt.
  • Ställa krav på bilpool eller lådcykelpool i all nybyggnation samt gynna privata bilpooler genom reserverade p-platser och sänkta p-avgifter.
  • Göra innerstaden utsläppsfri till 2030
  • Sätta solceller på stadens egna tak och göra det lättare för stockholmarna att skaffa egna solceller.
  • Verka för att det byggs havsbaserade vindkraftverk i regionen.
  • Utöka arbetet med att lagra förnybar energi, till exempel i form av vätgas.
  • Minska stadens energianvändning, genom smart energistyrning och mer energieffektiv uppvärmning.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 27 januari 2023

Grön ungdom: Varför alkohol?

Gävleborg, 9 januari 2023

Debatt: Miljöpartiet vill se ett Gävleborg rikt på fri och självständig kultur

Örebro län, 6 januari 2023

Camilla Hansén: Visste du redan före Ivanhoe att löftet var en lögn?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter